DHI in coronatijd: 'Zoek een betrouwbare lokale partner'

Peter Raatjes was er dit voorjaar helemaal klaar voor: een demonstratieproject om Poolse akkerbouwers te overtuigen van het nut van geavanceerde sensortechnologie in de landbouw. De reisbeperkingen rondom COVID-19 dwongen hem tot creatieve oplossingen. Raatjes: "Ik zie nieuwe kansen."

DHI

De Drentse ondernemer is oprichter en directeur van Raatjes Management for Agriculture (RMA). Het bedrijf levert sensoren, software en begeleiding aan akkerbouwers, die daarmee de beregening van hun gewassen zo goed mogelijk kunnen regelen.

Demonstratieproject

Raatjes wilde Poolse aardappeltelers overtuigen dat met zijn technologie, een efficiënter watergebruik en een hogere opbrengst mogelijk is. Daarom besloot hij samen met 2 andere mkb-bedrijven een demonstratieproject op te zetten bij een Poolse akkerbouwer. 

Raatjes vertelt hoe het werkt: "Bodemadviesbureau Loonstra & van der Weide scant aan het begin van het seizoen de bodem. Ze brengen de kwaliteit van het water en de nutriënten in kaart. Daarna meten onze sensoren tijdens het seizoen wat er in het veld gebeurt. Irriwatch zorgt voor een fijnmaziger beeld met behulp van satellietbeelden."

Plannen omgooien vanwege corona

Uiteindelijk moesten ze de plannen voor een deel omgooien door de reisbeperkingen. "De bodemscan kon pas ná het seizoen. En grote groepen potentiële klanten ontvangen, ging niet." Om die reden bekijkt RMA nu in overleg met de DHI-adviseur, of ze het project kunnen verlengen.

Het bedrijf moest ook belangrijke werkzaamheden uit handen geven aan de lokale partner. "Door het groeiseizoen konden we niet afwachten. We hebben een instructievideo gemaakt voor de installatie van de sensoren. De teler heeft deze daarna zelf geplaatst", vertelt Raatjes.

DHI-tip van de ondernemer

Slapeloze nachten had hij er niet van. Maar hij realiseerde zich wel dat hij een risico nam door de installatie uit handen te geven. Daarmee komt Raatjes meteen op zijn DHI-tip aan andere ondernemers: "Zorg dat je een betrouwbare partner in het doelland hebt. Want zeker in deze tijden kan het zijn dat je een deel van de werkzaamheden moet laten uitvoeren door de mensen daar."

Zelf bracht de installatie op afstand hem ook op ideeën. Raatjes vertelt: "We denken er nu ook over om in de toekomst meer op afstand te begeleiden. Niet elke akkerbouwer zit daarop te wachten, maar ik denk dat er wel een doelgroep voor is. We onderzoeken waar de grens ligt."

Meer weten?

DHI is de subsidieregeling voor demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingsprojecten. Wilt u een nieuwe DHI-aanvraag indienen, of loopt uw DHI-project vertraging op door de coronamaatregelen? In de veelgestelde vragen over DHI leest u hoe wij met deze situaties omgaan.