Portugal COVID: steun voor landbouwsector en (extra) maatregelen

De minister van Landbouw keurt een buitengewone maatregel goed ter waarde van 12,2 miljoen euro om de economische en financiële gevolgen van de Covid-19-pandemie tot een minimum te beperken.

Deze steun is bestemd voor de sectoren pluimveevlees, eieren, varkensvlees (slachtvarkens - met een toeslag voor inheemse rassen) en melk van kleine herkauwers. De gevolgen voor deze sectoren zijn voor een groot deel het gevolg van het indirecte effect van de daling van de vraag via de horeca en het toerisme.

Deze maatregel is bedoeld is om de verliezen die in de periode van maart tot juni 2020 zijn geleden, gedeeltelijk te compenseren voor sectoren die nog niet waren gedekt door buitengewone marktmaatregelen of de versterking van de rechtstreekse steun voor meer dan 140 000 agrariërs.

Deze steun komt bovenop een aantal maatregelen die al zijn genomen om de gevolgen van de pandemie te verzachten, zoals de versterking van de rechtstreekse betalingen (85 miljoen euro), de steun voor probleemgebieden (25 miljoen euro), maatregelen in de wijnsector (23 miljoen euro) en een kredietlijn voor bloemen (20 miljoen euro).

Het ministerie van Landbouw heeft reeds 552,8 miljoen euro aan voorschotten betaald in het kader van de gecombineerde opgave 2020 en 82 miljoen euro aan voorschotten op betalingsaanvragen voor POP, operationele programma's voor groenten en fruit en afzetbevordering voor wijn op derde landen markten.

Portugal bevindt zich heden in de noodtoestand. Verwacht wordt dat dit nog eens 15 dagen wordt verlengd, met nieuwe maatregelen.

 • Er is een avondklok ingesteld voor 191 gemeenten; dit betekent dat doordeweeks tussen 23:00 - 05:00 uur mensen binnen moeten blijven. Voor afgelopen en a.s. weekend geldt dit tussen 13:00 - 08:00 uur;
 • Alle winkels sluiten. Uitzondering hierop zijn: werk (met verklaring van werkgever), ziekenhuizen en klinieken, apotheken, benzinepompstations en winkels die voedingsmiddelen verkopen met een oppervlakte tot 200m2 en met deuren naar de straat;
 • Restaurants mogen na 13:00 uur uitsluitend werken op basis van take away;
 • Steunmaatregel voor de horeca: compensatie van 20% van het inkomstenverlies in de twee weekends (14 en 15 november; 21 en 22 november)  ten opzichte van het gemiddelde van de 44 voorgaande weekends (januari tot oktober 2020).

COVID-maatregelen die voor het hele land gelden zijn:

 • Verplicht thuiswerken indien mogelijk;
 • Bruiloften en doopplechtigheden beperkt tot 50 personen;
 • Andere evenementen en vieringen beperkt tot 5 personen, tenzij ze tot hetzelfde huishouden behoren;
 • Commerciële bedrijven met maximumcapaciteit van 0,05 personen per m2;
 • Sluiting van winkels tussen 20.00 en 23.00 uur, mits toestemming van gemeente, plaatselijke gezondheidsdienst en de veiligheidsdiensten;
 • Restaurants: openbare toegang tot 00:00 uur en sluiting om 01:00 uur; capaciteit beperkt tot 50%; groepen beperkt tot 5 personen, tenzij ze tot hetzelfde huishouden behoren. Voorafgaande reservering vereist;
 • Max 4 personen in restaurants/cafe’s die zich tot 300 meter van een school bevinden;
 • Er mogen geen alcoholische dranken worden verkocht in bezinepompstations en vanaf 20.00 uur in elke winkel;
 • Verbruik van alcoholische dranken op de openbare weg is verboden;
 • Particuliere voertuigen met een capaciteit van meer dan 5 zitplaatsen kunnen alleen rijden met 2/3 van hun bezetting, tenzij ze allemaal tot hetzelfde huishouden behoren.