Covid-maatregelen bedrijfsleven Marokko

In een gesprek op 14 juli met de ondernemersorganisatie Conféderation Générale des Entreprises du Maroc (CGEM), heeft de Marokkaanse minister van Binnenlandse Zaken, Abdelouafi Laftit, aangegeven dat 47% van de COVID besmettingen in Marokko gerelateerd is aan productiebedrijven. Er zijn sinds de lock-down eind maart, 514 bedrijven gesloten omdat zij zich niet hielden aan de preventiemaatregelen.

Marokko heeft betrekkelijk veel arbeidsintensieve industrieën, ook in de landbouw- en visserijsector, die aandacht verdienen bij de bestrijding en -preventie.  De CGEM zet zich in voor de beteugeling van de pandemie bij de bedrijven en zal haar informatiecampagne over preventie, gericht op ondernemers en werknemers, uitbreiden.

Diezelfde dag verklaarde minister van Landbouw, Aziz Akhannouch, dat de Marokkaanse landbouw de Covid-crisis vrij goed doorstaat. De graanproductie ligt evenwel flink lager, mede door de aanhoudende droogte. Veel landbouwsectoren hebben een weg gevonden om hun productie voort te zetten en de voedingsmiddelenvoorziening op pijl te houden en op een acceptabel prijsniveau.

Corona
Beeld: ©Adobe Stock