Hoe heeft de coronaviruscrisis het supermarktlandschap in het VK veranderd?

Na meer dan drie maanden in lockdown zijn ook in het Verenigd Koninkrijk veel coronamaatregelen versoepeld. Deze voorzichtige omslag naar een ‘nieuw normaal’ betekent voor de Britse supermarkten dat een eerste balans kan worden opgemaakt over de gevolgen van de coronaviruscrisis en hoe het supermarktlandschap er na Covid-19 uit zal zien. Zal de toename in het aantal online bezorgservices doorzetten? En hoe reageren de supermarkten op een (onvermijdelijke) recessie? Hieronder een uiteenzetting van de eerste waarnemingen.

Coronavirus
Beeld: Image by Olga Lionart from Pixabay

Online bezorgservices

Voor de supermarkten in het VK is het duidelijkste gevolg van de coronaviruscrisis de enorme toename in het aantal online bezorgservices. Supermarkten hebben sinds het begin van de lockdown het aantal beschikbare bezorgslots drastisch verhoogd door te investeren in meer personeel en een nieuwe vloot van bestelbusjes. Dit heeft het mogelijk gemaakt dat tussen medio mei en medio juni bijna één op de vijf Britse huishoudens, in totaal zo’n 5,7 miljoen klanten, boodschappen hebben besteld via het internet. De laatste vier weken is volgens Kantar Worldpanel de online verkoop van boodschappen opnieuw met 91 procent gestegen, een teken dat de vraag naar online bezorgservices waarschijnlijk nog verder zal toenemen.

Toename in bezoek aan buurtwinkels en verkoop lokale producten

Naast een toename in het aantal online bezorgservices is ook het aantal bezoeken aan buurtwinkels flink toegenomen. Zowel onafhankelijke winkeliers als de kleinere buurtwinkels van de supermarktketens (zoals Tesco Express en Sainsbury’s Local) trokken een aanzienlijk groter volume aan klanten. Dit is gedeeltelijk gedreven door een groeiende vraag naar lokale producten en de wens om lokale ondernemers te steunen tijdens de coronaviruscrisis. Sectororganisaties hebben hier ook aan bijgedragen door het opzetten van onlineplatforms die producenten direct in contact brengen met consumenten zoals www.onyourdoorstep.shop van het Fresh Produce Consortium (FPC).

Minder bezoeken aan supermarkten maar uitgaven per bezoek hoger

Tijdens de coronaviruscrisis is het aantal bezoeken aan supermarkten afgenomen. Kantar Worldpanel bericht dat in de afgelopen vier weken er 77 miljoen minder bezoeken werden gebracht aan supermarkten in het VK vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Dit zijn echter wel 19 miljoen meer bezoeken dan in de maand mei, waarschijnlijk ingegeven door de versoepeling van de lockdown. Er werd per supermarktbezoek wel meer uitgegeven dan normaal, in juni zelfs 42 procent meer dan in dezelfde maand vorig jaar. Consumenten kochten tijdens hun bezoek aan de supermarkt echter vooral essentiële producten. Zo was er tijdens de coronaviruscrisis bijvoorbeeld een grotere vraag naar gehakt, maar werden de duurdere stukken vlees (die ook niet door de foodservicesector konden worden afgenomen) minder vaak gekocht. Dit had negatieve doorwerking op de prijs die veehouders uiteindelijk ontvingen voor een karkas. Deze trend is nog niet gekeerd en zal zich mogelijk voortzetten zolang de recessie voortduurt.

Een daling in het aantal aanbiedingen

Om hamstergedrag te voorkomen hebben supermarkten in het VK het aantal aanbiedingen in hun winkels tijdens de coronaviruscrisis drastisch verlaagd. Dit heeft ertoe bijgedragen dat de inflatie in het VK sterk is toegenomen naar 4,1 procent (week eindigend op 14 juni). Nu nagenoeg alle producten weer voldoende beschikbaar zijn neemt het aantal aanbiedingen langzaam weer toe, maar momenteel ligt het totale aantal aanbiedingen nog steeds 17 procent lager dan vóór de lockdown. Bovendien hebben supermarkten de laatste maanden hun assortiment verkleind. Dit levert besparingen op voor de supermarkt maar is mogelijk slecht nieuws voor consumenten (verminderde keuze) en challenger brands die hun producten in de schappen proberen te krijgen.

Nieuwe prijzenoorlog?

In recessietijd zullen consumenten op zoek gaan naar de beste deals. Supermarkten zullen er daarom alles aan doen om hun prijzen zoveel mogelijk te verlagen. Tesco is de eerste grote supermarktketen die heeft aangekondigd een prijzenoorlog te beginnen met de prijsvechters Lidl en Aldi. De verwachting is dat andere supermarktketens snel zullen volgen. Dit is voor consumenten wellicht een positieve ontwikkeling, maar kan grote gevolgen hebben voor leveranciers.