Agro-food export naar Golfregio blijft, mede door de COVID-19 pandemie, stijgt in 2020

Waar de agro-food export naar de regio in 2019 al was gestegen, nam de export in het eerste helft van dit jaar nog meer toe.

COVID-19 pandemie en de agrofood-export

De exportcijfers van 2020 blijven veelbelovend. De Nederlandse agro export naar de Golfregio in januari t/m augustus 2020 bedroeg maarliefst €863,2 miljoen. Met name in het eerste kwartaal van dit jaar, het begin van de corona pandemie lag de exportwaarde veel hoger dan het jaar ervoor (+16,6% in Q1). Met name in de Saoedi-Arabië, Qatar en Koeweit is de agro-food export toegenomen (zie figuur 1). De export naar Bahrein en Oman in 2020 daarentegen lijkt tot nu toe afgenomen vergeleken met de eerste helft van 2019. Voor de VAE geldt dat hoewel export in Q1 even toenam, het over het eerste halfjaar gezien een gelijke waarde heeft ten opzichte van de eerste helft van vorig jaar. 

De verwachting is dat de export naar de Golfregio als gevolg van de COVID-19 pandemie nog meer is toegenomen, omdat de Golfregio voor diens voedselzekerheid grotendeels afhankelijk is van voedselimport. Houdt u de landenpagina voor de Golfstaten op Agroberichtenbuitenland de komende maanden in de gaten voor ontwikkelingen in de gevolgen van de COVID-19 pandemie voor de agro-food export naar de Golfregio.

AGRO-FOOD EXPORT naar de Golfregio in 2019

De agro-food export van Nederland naar de Golfregio nam in 2019 maar liefst 5% toe. De totaalwaarde van de Nederlandse agro-food export naar de Golfregio in 2019 bedroeg €1,65 miljard. De agro-food export naar de Golfregio neemt sinds 2017 toe, vorig jaar nog bedroeg de export €1,41 miljard (zie figuur 3). De export naar de VAE, Saoedi-Arabië, Koeweit en Oman in 2019 is toegenomen vergeleken met het voorgaande jaar. De export naar Qatar en Bahrein nam in 2019 af. De piek van de agro-food export naar de Golfregio vond plaats in het vierde kwartaal van 2019 (zie figuur 2).

De producten die het meest geëxporteerd werden naar de Golfregio waren: groenten & fruit met een exportwaarde van €416,2 miljoen (28% van totale export), zuivel met een exportwaarde van €335,3 miljoen (22,5% van totale export) en voedselbereidingsproducten met een exportwaarde van €175 miljoen (11,8% van totale export).

De grootste afnemers van Nederlandse agrofood producten in de Golfregio zijn de Verenigde Arabische Emiraten, de logistieke hub in de Golfregio, en Saoedi-Arabië (figuur 4), het grootste land in de regio qua geografie en populatie. Verdere specificatie van de agro-food export per GCC land volgt hieronder.

VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN

De totale export van agro-food producten naar de VAE bedroeg €569,8 miljoen in 2019, met een piek in het vierde kwartaal. Dit is een toename van 6,7% vergeleken met 2018 toen de agro-food export naar de VAE €533,8 miljoen bedroeg. De grootste productgroepen die geëxporteerd werden zijn dranken met een totaalwaarde van €123,8 miljoen (21,7%), groenten en fruit (zowel vers als bewerkt) met een totaalwaarde van €115 miljoen (20,1%) en zuivel met een totaalwaarde van €77,1 miljoen (13,5%).

SAOEDI-ARABIË

De export van Nederlandse agro-food producten naar Saoedi-Arabië was €468,2 miljoen waard in 2019. Dit is een toename van 8,5% vergeleken met het jaar ervoor (de export bedroeg toen €431,4 miljoen) De exportpiek vond plaats in het laatste kwartaal. De belangrijkste exportproducten waren groenten en fruit met een waarde van €137 miljoen (29,2%), zuivel met een waarde van €115,7 miljoen (24,7%) en voedselbereidingen met een waarde van €95,2 miljoen (20,3%). 

KOEWEIT

De Nederlandse agro-food export naar Koeweit bedroeg €191,6 miljoen in 2019, met de grootste piek in het vierde kwartaal. Vergeleken met 2018 (waarde €186 miljoen) was de agro-food export met 3% toegenomen. Een bijzonder groot deel van de export naar Koeweit bestaat uit zuivel, met een waarde van €80,7 miljoen (42,1%). Andere prominente productgroepen zijn groenten en fruit met een waarde van €59,5 miljoen (31,1%) en bloemen en planten met een waarde van €14,3 miljoen (7,5%).

QATAR

De totale export van agro-food export naar Qatar in 2019 bedroeg €143,8 miljoen, met een piek in het laatste kwartaal. Vergeleken met het jaar ervoor (waarde €145,8 miljoen) exporteerde Nederland 1,4% minder naar Qatar in 2019. De meest prominente exportproducten komen overeen met de export naar Koeweit, namelijk groenten en fruit met een waarde van €48,3 miljoen (33,6%), zuivel met een waarde van €39,3 miljoen (27%) en bloemen en planten met een waarde van €11,1 miljoen (7,7%).

OMAN

In 2019 werd er €70,6 miljoen aan Nederlandse agro-food producten naar Oman geëxporteerd. Dit is 2,5% meer dan het jaar ervoor, toen de export €68,9 miljoen bedroeg. Deze export stond grotendeels uit voedselbereidingsproducten met een waarde van €19,4 miljoen (27,5%), zuivel met een waarde van €16,7 miljoen (23,4%) en groenten en fruit met een waarde van €11,6 miljoen (16,4%).

BAHREIN

Nederland exporteerde in 2019 voor €40,6 miljoen aan agro-food producten naar Bahrein. Dat is maar liefst 10,2% minder dan in 2018, toen de agro-food export naar Bahrein €45,2 miljoen bedroeg. De meest prominente exportproducten waren groenten en fruit met een waarde van €11,7 miljoen (28,9%), dranken met een waarde van €7,6 miljoen (19%) en zuivel met een waarde van €5,8 miljoen (14,4%).

De statistieken in dit artikel berusten op de handelscijfers gepubliceerd door Wageningen Economic Research (LEI). De handelscijfers zijn onttrokken uit de meest actuele cijfers van LEI, dat houdt in t/m maart 2020, gepubliceerd in juni 2020. De cijfers berusten op landbouw- en voedselproducten. Landbouwkennis- en technologieën zijn dus niet meegerekend.

Geschreven door: Sophie Hollanders, Policy Officer Agriculture & Food - Landbouwbureau voor de Golfregio. Voor vragen over de Nederlandse agro-food export naar de Golfregio, neemt u contact op met het landbouwbureau voor de Golfregio via RIY-LNV@minbuza.nl.

Zie ook:

“The Netherlands exported over 431mln EURO worth of agri-food products to Saudi Arabia in 2018”

“Dutch-Saudi Agriculture & Food Trade in 2017

“Dutch Agrofood Export to the GCC”