Quarantaine-maatregelen in het Verenigd Koninkrijk

De Britse regering heeft op zaterdag 15 augustus 04.00 uur de uitzondering op de quarantaineplicht voor reizigers die vanuit Nederland naar het VK reizen opgeheven. Dit betekent dat de quarantaine-maatregelen die op 8 juni zijn ingegaan nu opnieuw  gelden voor reizigers uit Nederland. Zowel bezoekers uit Nederland aan het VK als inwoners van het VK die vanuit Nederland terugreizen naar het VK dienen vanaf die datum voor aanvang van hun reis, hun reis- en contactgegevens aan te leveren en dienen na aankomst in het VK 14 dagen in ‘zelfisolatie’ te gaan. Er is echter wel een aantal uitzonderingen op deze nieuwe maatregelen.

Coronavirus
Beeld: Image by Olga Lionart from Pixabay

Aanleveren van reis- en contactgegevens

Reizigers naar het VK moeten een online formulier invullen om hun reisgegevens en contactgegevens door te geven. Bij aankomst aan de Britse grens kan worden gevraagd om bewijs dat dit formulier is ingevuld. Bij  weigering om het formulier in te vullen kan daarvoor een boete van 100 pond worden opgelegd en kan de toegang tot het VK worden ontzegt (tenzij de reiziger woonachtig is in het VK).

De Britse overheid zal de informatie op het formulier gebruiken om personen te contacteren als zij, of iemand met wie zij hebben gereisd, symptomen van het coronavirus ontwikkelen, en om te controleren of betrokkenen na aankomst in het VK de vereiste 14 dagen in zelfisolatie zijn gegaan.

Reizigers worden geacht niet naar het VK te reizen als zij symptomen van het coronavirus vertonen.

Zelfisolatie

Bij aankomst in Engeland dient de reiziger direct naar de opgegeven zelfisolatie-locatie te reizen. Hierbij dient zoveel mogelijk het openbaar vervoer te worden gemeden. Familie of vrienden mogen betrokkene wel komen ophalen. Voor 14 dagen mag de zelfisolatie-locatie niet worden verlaten, tenzij:

  • dringend medische behandeling nodig is
  • ondersteuning van de sociale diensten nodig is
  • voedsel of medicijnen nodig zijn en deze niet kunnen bezorgd of  afgeleverd door familie of vrienden
  • een begrafenis van een familielid of naaste verwant bijgewoond wordt
  • er zich een noodsituatie voordoet, bijv. brand op de zelfisolatie-locatie.

Tijdens de 14 dagen zelfisolatie mag geen bezoek worden ontvangen, ook geen familie of vrienden, tenzij deze noodzakelijk zorg verlenen. Als de reiziger bij familie of vrienden verblijft dient het contact met deze personen zoveel mogelijk te worden beperkt en de tijd die in gemeenschappelijk ruimtes wordt doorgebracht te worden geminimaliseerd. Als de reiziger in een hotel of Bed & Breakfast verblijft mag er geen gebruik worden gemaakt van gemeenschappelijke ruimtes zoals een bar, restaurant, fitnessruimte of andere sportfaciliteiten en dient er twee meter afstand te worden gehouden van andere gasten en personeel.

Als er geen mogelijkheid is tot zelfisolatie op de plek van bestemming in het VK dient dit te worden gemeld en zal de UK Border Agency de reiziger een keuze geven uit een aantal geschikte locaties. Op het niet naleven van de zelfisolatieregels staat een boete van 1000 pond of een mogelijke strafrechtelijke vervolging.

Let hierbij op dat de maatregelen in Schotland, Wales en Noord-Ierland kunnen verschillen van de maatregelen in Engeland. Informatie voor Schotland, Wales en Noord-Ierland is te vinden via de links onderaan deze pagina.

Na 14 dagen

Als de reiziger na 14 dagen geen symptomen van het coronavirus vertoond kan de zelfisolatie worden beëindigd. Men dient zich dan nog wel te houden aan de andere coronamaatregelen die op dat moment van kracht zijn. Let hierbij op dat de maatregelen in Schotland, Wales en Noord-Ierland kunnen verschillen van de maatregelen in Engeland. Voor meer informatie over de coronamaatregelen zie de links onderaan deze pagina.

Uitzonderingen op de quarantaine-maatregelen

Er zijn een aantal uitzonderingen op de quarantaine-maatregelen, bijvoorbeeld voor seizoenarbeiders in de voedingstuinbouw (als zij zelfisolatie toepassen op het bedrijf waar zij werken), vrachtvervoerders en voor workers with specialist technical skills als die essentieel of spoedwerk moeten verrichten. Voor de volledige lijst van uitzonderingen, zie de link onderaan deze pagina. De uitzonderingsregels worden continu geëvalueerd en kunnen op een later moment worden aangepast. De actuele informatie is te vinden op de website van de Britse overheid (zie link onderaan deze pagina).