Quarantaine-maatregelen in het Verenigd Koninkrijk

Vanaf maandag 8 juni gelden er in verband met de coronaviruscrisis nieuwe quarantaine-maatregelen in het VK. Zowel bezoekers aan het VK als inwoners die terugreizen naar het VK dienen vanaf die datum voor aanvang van hun reis, hun reis- en contactgegevens aan te leveren en dienen na aankomst in het VK 14 dagen in ‘zelfisolatie’ te gaan. Er is echter wel een aantal uitzonderingen op deze nieuwe maatregelen.

Coronavirus

Aanleveren van reis- en contactgegevens

Vanaf 8 juni moeten reizigers naar het VK een online formulier invullen om hun reisgegevens en contactgegevens door te geven. Bij aankomst aan de Britse grens kan worden gevraagd om bewijs dat dit formulier is ingevuld. Bij  weigering om het formulier in te vullen kan daarvoor een boete van 100 pond worden opgelegd en kan de toegang tot het VK worden ontzegt (tenzij de reiziger woonachtig is in het VK).

De Britse overheid zal de informatie op het formulier gebruiken om personen te contacteren als zij, of iemand met wie zij hebben gereisd, symptomen van het coronavirus ontwikkelt, en om te controleren of betrokkenen na aankomst in het VK de vereiste 14 dagen in zelfisolatie zijn gegaan. Bovendien dienen reizigers na aankomst in het VK ook de NHS contact tracing app te downloaden op hun mobiele telefoon.

Reizigers worden geacht niet naar het VK te reizen als zij symptomen van het coronavirus vertonen.

Zelfisolatie

Bij aankomst in het VK dient de reiziger direct naar de opgegeven zelfisolatie-locatie te reizen. Hierbij dient zoveel mogelijk het openbaar vervoer te worden gemeden. Familie of vrienden mogen betrokkene wel komen ophalen. Voor 14 dagen mag de zelfisolatie-locatie niet worden verlaten, tenzij:

  • dringend medische behandeling nodig is
  • ondersteuning van de sociale diensten nodig is
  • voedsel of medicijnen nodig zijn en deze niet kunnen bezorgd of  afgeleverd door familie of vrienden
  • een begrafenis van een familielid of naaste verwant bijgewoond wordt
  • er zich een noodsituatie voordoet, bijv. brand op de zelfisolatie-locatie.

Tijdens de 14 dagen zelfisolatie mag geen bezoek worden ontvangen, ook geen familie of vrienden, tenzij deze noodzakelijk zorg verlenen. Als de reiziger bij familie of vrienden verblijft dient het contact met deze personen zoveel mogelijk te worden beperkt en de tijd die in gemeenschappelijk ruimtes wordt doorgebracht te worden geminimaliseerd. Als de reiziger in een hotel of Bed & Breakfast verblijft mag er geen gebruik worden gemaakt van gemeenschappelijke ruimtes zoals een bar, restaurant, fitnessruimte of andere sportfaciliteiten en dient er twee meter afstand te worden gehouden van andere gasten en personeel.

Als er geen mogelijkheid is tot zelfisolatie op de plek van bestemming in het VK dient dit te worden gemeld en zal de UK Border Agency de reiziger een keuze geven uit een aantal geschikte locaties. Op het niet naleven van de zelfisolatieregels staat een boete van 1000 pond of een mogelijke strafrechtelijke vervolging.

Na 14 dagen

Als de reiziger na 14 dagen geen symptomen van het coronavirus vertoond kan de zelfisolatie worden beëindigd. Men dient zich dan nog wel te houden aan de andere coronamaatregelen die op dat moment van kracht zijn. Let hierbij op dat de maatregelen in Schotland, Wales en Noord-Ierland kunnen verschillen van de maatregelen in Engeland. Voor meer informatie over de coronamaatregelen zie de links onderaan deze pagina.

Als de reiziger na 14 dagen wel symptomen vertoond dan dient de zelfisolatie met minimaal 7 dagen te worden verlengd. Voor meer informatie over wat te doen bij vertoning van coronavirussymptomen zie de link onderaan deze pagina.

Uitzonderingen op de quarantaine-maatregelen

Er zijn een aantal uitzonderingen op de quarantaine-maatregelen, bijvoorbeeld voor seizoenarbeiders in de voedingstuinbouw (als zij zelfisolatie toepassen op het bedrijf waar zij werken), vrachtvervoerders en voor workers with specialist technical skills als die essentieel of spoedwerk moeten verrichten. Voor de volledige lijst van uitzonderingen, zie de link onderaan deze pagina. De uitzonderingsregels worden continu geëvalueerd en kunnen op een later moment worden aangepast. De actuele informatie is te vinden op de website van de Britse overheid (zie link onderaan deze pagina).

Luchtbruggen?

De quarantaine-maatregelen zullen elke drie weken worden herzien, wat betekent dat de eerste herziening in de week van 28 juni zal plaatsvinden. De regering zal daarbij ook kijken naar de mogelijkheid om zogenoemde luchtbruggen te onderhandelen met landen waar het aantal coronagevallen laag is, waarbij reizigers die van en naar beide landen reizen vrijgesteld worden van de quarantaineplicht.