COVID-19 noopt Cuba tot vermindering afhankelijkheid voedselimport

Naar aanleiding van de corona-crisis kondigde Cubaanse Minister van Landbouw Gustavo Rodríguez Rollero op 5 mei j.l. aan samen met nationale en internationale organisaties aan een nationaal voedselzekerheidsplan te werken. De pandemie heeft de toch al zwakke Cubaanse economie financieel zodanig verslechterd dat de invoer van voedsel(ingrediënten) steeds moeilijker wordt.

Terugdringen afhankelijkheid voedselimport

Eén van de doelen van het plan is om Cuba’s afhankelijkheid van import van voedsel en voedselingrediënten terug te dringen. Cuba importeert momenteel 70% van de grondstoffen en voeding die nodig zijn voor de productie van voedsel om haar bevolking te voeden.

Vergroten van de nationale voedselproductie, –opslag, en –distributie

Maatregelen in het plan richten zich onder meer op het vergroten van de nationale voedselproductie en –opslag, en –distributie, met de nadruk op basisproducten als rijst, bonen, mais, aardappels, cassave, eieren, en varkens en kippenvlees. Veel van Cuba’s boeren zouden volgens de Minister al gehoor hebben geven aan de oproep hun productie te verhogen. Ook wil de overheid met het plan de kwaliteit en voedselveiligheid garanderen, voedselverspilling tegengaan, en lokale voedselsystemen versterken. De lage vastgestelde prijzen door de overheid, lage mechanisatiegraad en verouderde machines zullen het realiseren van deze doelstellingen overigens wel bemoeilijken.

Gemeentelijke zelfvoorzieningsprogramma’s

Via gemeentelijke zelfvoorzieningsprogramma’s streeft de overheid er verder naar dat iedere Cubaan per maand 30 pond aardappelen en andere wortels (zoete aardappelen, cassave, etc), 5 kg dierlijke eiwitten per maand en groente en fruit kan aanschaffen.

Andere maatregelen

Andere maatregelen zijn het promoten van intercropping, kennisuitwisseling, het gebruik van biologische mest, en het bevorderen van innovatie om lokaal betere zaden te produceren. Mocht de pandemie leiden tot arbeidskrachtstekorten in de landbouw, zal de overheid overgaan tot het overplaatsen van arbeidskrachten naar de landbouwsector, om zodoende de voedselproductie veilig te stellen.

Niet alle maatregelen zijn gericht op de lokale markt. Zo blijft de export van tabak, suiker, koffie, honing en cacao ook prioriteit om zodoende voldoende deviezen te genereren.

Meer hervormingen nodig

Hoewel Cuba het met 1703 bevestigde infecties en 69 dodelijke slachtoffers (cijfers tot 6 mei) tot nu toe, ook in vergelijking met andere Latijns Amerikaanse landen, redelijk goed doet in het temperen van het Coronavirus, laat de epidemie en vooral het effect van het wegvallen van toerisme zien dat Cuba kwetsbaar is voor grote tekorten op het gebied van basisproducten. Het aangekondigde plan lijkt de juiste activiteiten voor te stellen, maar waarschijnlijk zijn er meer fundamentele hervormingen, ook in de landbouw, nodig om deze gezondheids- en economische crises het hoofd te bieden. 

Bronnen:

https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=356483&SEO=producir-mas-alimentos-desafio-permanente-en-cuba

http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2020-04-27/la-agricultura-cubana-en-tiempos-de-pandemia-27-04-2020-00-04-58

http://www.cubadebate.cu/especiales/2020/05/04/cuba-produccion-alimentaria-en-tiempos-de-la-covid-19-video/#.XrMwa8J8CDs