Coronavirus: toch financiële steun voor Engelse melkveehouders

De coronaviruscrisis heeft grote gevolgen voor het dagelijks leven in het Verenigd Koninkrijk. Het land is sinds 23 maart in lockdown: de bevolking wordt opgedragen zo veel mogelijk binnen te blijven en niet-essentiële bedrijven hebben hun deuren moeten sluiten. In eerdere artikelen werden al gevolgen en maatregelen voor de zuivelsector beschreven (zie links onderaan deze pagina). Nu heeft de Britse regering ook een financiële regeling voor melkveehouders aangekondigd.

Coronavirus
Beeld: Image by Olga Lionart from Pixabay

De regering van het VK komt alsnog met financiële steun voor melkveehouders. Met dit hardship fund kunnen zij in april en mei voor een verlies aan inkomsten van meer dan 25 procent compensatie krijgen tot 70 procent van dat verlies, tot een maximum van 10.000 pond. Er is geen plafond voor het aantal aanvragen en ook het totale budget is ongelimiteerd. De regeling geldt alleen voor boeren in Engeland; de besturen van de andere landsdelen zullen desgewenst hun eigen maatregelen moeten nemen.

De National Farmers’ Union heeft niet al haar wensen (zie link naar eerdere nieuwsberichten onderaan deze pagina) ingewilligd zien worden. De boerenbelangenbehartiger verwacht overigens dat in het VK maar weinig gebruik gemaakt zal worden van de Europese steunregeling voor private opslag van magere melkpoeder, boter en kaas.

Ondertussen gaat in het gehele VK een door productschap AHDB (Agriculture and Horticulture Development Board) getrokken twaalfweekse marketingcampagne van start die het drinken van melk moet stimuleren (en ja, ook in de thee). De campagne kost 1 miljoen pond en wordt door AHDB (200.000 pond) bekostigd samen met brancheorganisatie Dairy UK (300.000 pond), de overheden van het VK en de landsdelen Schotland, Wales en Noord-Ierland (samen 500.000 pond).

De zuivelsector is de grootste agrarische bedrijfstak in het VK.