Producten van locale boerderijen in de Bulgaarse supermarkten

Snelle betaling door de winkelketens binnen 14 dagen. Handelaren mogen boeren geen heffingen opleggen in verband met het aanbieden van hun producten.

Supermarket

Voedsel geproduceerd door boeren in de omliggende gebieden moet uiterlijk op 5 mei op de schappen van de winkelketens verschijnen. Dit bleek uit het in de Staatscourant gepubliceerde decreet, dat een week geleden in dramatische besprekingen centraal stond. Het decreet is nr. 70 van 14 april 2020 en betreft het aanbieden in verkooppunten die onderdeel vormen van winkelketens, van basisgroepen levensmiddelen die op het grondgebied van de Republiek Bulgarije worden geproduceerd.

De levensmiddelen worden rechtstreeks bij de producenten aangekocht – zonder tussenpersonen. Handelaren mogen van boeren geen betalingen verlangen naar aanleiding van het te koop aanbieden van hun producten, luidt het decreet.

Bovendien wordt vereist dat de betaling voor de aangekochte levensmiddelen gebeurt binnen 14 dagen na de levering daarvan door de regionale producenten aan de handelaar.

De winkelketens moeten verplicht aparte zones afscheiden waarin melk en zuivelproducten van Bulgaarse rauwe melk, vers vlees en eieren, bijenhoning, verse seizoensfruit en groenten worden aangeboden, die in de regio zijn geproduceerd.

De daarvoor toegewezen oppervlaktes moeten voldoende zijn voor de uitstalling en verkoop van de betreffende levensmiddelen. Deze dienen op de juiste manier te worden geëtiketteerd, zodat het duidelijk te lezen is dat de aangeboden producten lokaal zijn vervaardigd.

“Regionale producenten zijn producenten of producentengroepen/-organisaties met een vestigings- en operatieplaats op het grondgebied van de administratieve regio waar het desbetreffende verkooppunt zich bevindt of op het grondgebied van een daar aangrenzende administratieve regio,” stelt verder het decreet.

Voor de regio’s Sofia-stad en Sofia-district worden als aangrenzend ook de regio’s grenzend aan de regio Sofia-district beschouwd, evenals de regio Plovdiv.

Producenten worden vereist geregistreerd te zijn onder de Wet op de ondersteuning van de landbouwproducenten, of een productielocatie te hebben die geregistreerd onder de Voedselwet staat.

Ook zijn er speciale teksten ter ondersteuning van Bulgaarse melk opgenomen.

“De verkooppunten zijn verplicht melk en zuivelproducten die volledig zijn gemaakt van Bulgaarse rauwe melk aan te bieden. De hoeveelheden melk en zuivelproducten,  geproduceerd door regionale producenten en de hoeveelheden vervaardigd volledig van Bulgaarse rauwe melk, die in de winkel worden aangeboden, mogen in totaal niet minder dan 90% zijn van het hele assortiment melk en zuivelproducten dat in de betreffende winkel wordt aangeboden,” stelt het document.

De noodmaatregelen in het besluit zijn gekoppeld aan de Wet op de maatregelen en acties tijdens de noodtoestand van 13 maart j.l. Die maken deel uit van de activiteiten ter vermindering van de gevolgen van de crisis in de omstandigheden van een pandemie als gevolg van het coronavirus, waardoor een deel van de verkoopmogelijkheden voor landbouwproducten werd beperkt.

Het decreet vereist dat de verkooppunten binnen 14 dagen na de goedkeuring daarvan hun activiteiten in overeenstemming met de nieuwe vereisten aanpassen. De uitvoering van de maatregelen zal worden gecontroleerd door het Bulgaarse Autoriteit voor voedselveiligheid (BFSA).

Bron: Agri.bg