Bulgarije: regering en winkelketens bereiken akkoord, maatregelen tot einde jaar

Een dag nadat de winkelketens minister van Landbouw Desislava Taneva acuut hadden aangevallen vanwege een door haar voorgesteld en door het kabinet aangenomen decreet voor de verplichte beschikbaarheid van producten van lokale bedrijven in de winkels, hebben beide partijen een akkoord bereikt. Dit gebeurde tijdens een bijeenkomst van Taneva, premier Boyko Borisov en vertegenwoordigers van Metro, Lidl en de Vereniging voor Moderne Handel. Het decreet wordt naar verwachting binnen een week gepubliceerd.

supermarket - fruits/veg

Het parlement stelde op 14 april j.l. de naleving van de verordening verplicht door sancties vast te stellen voor winkelketens die tijdens de noodtoestand de regelvering van de ministerraad voor de bescherming van de voedselproductie niet naleven, waaronder ook de opgelegde verplichting Bulgaarse productie in afzonderlijke winkelzons aan te bieden. De boete kan van 15 tot 25 duizend BGN oplopen voor de eerste en van 30 tot 50 duizend BGN voor een herhaalde overtreding.

Het akkoord werd mogelijk gemaakt nadat kleine details waren gecorrigeerd en winkelketenvertegenwoordigers aanvullende werkende maatregelen hebben voorgesteld met betrekking tot de financiering van de producenten en het verbeteren van de logistiek, wat als  hoofdprobleem opduikt. Volgens de manager van “Lidl Bulgaria” Milena Dragiyska, zijn aan de staat maatregelen voorgesteld voor de korte, middellange en lange termijn.

Desislava Taneva kondigde aan dat het decreet van toepassing zou zijn op alle handelaren met meer dan 10 voedingswinkels. Op die manier kon geen enkele winkelketen de toepassing daarvan omzeilen, zelfs de lokale ketens niet.

De minister gaf aan dat het doel van het document de toegang van Bulgaarse producten tot de consumenten was, terwijl de keuze of zij deze zullen kopen aan hen was overgelaten. De uitvoerend directeur van de Vereniging voor Moderne Handel Yordan Mateev benadrukte dat de keuze aan de consument was en dat als men betrokkenheid wilde tonen, dan zou men voor de Bulgaarse productie moeten kiezen. Juist dat zou de verantwoordelijke keuze en de verstandige beslissing zijn.

Van kracht tot het einde van het jaar

Taneva zei dat de huidige pandemie de reden was snel de maatregelen in te stellen teneinde het verlies door de krimpende markten in Europa en wereldwijd tot een minimum te beperken en zodat het niet zover zou komen voedsel weg te gooien wat in andere landen wel gebeurt.

In antwoord op een vraag gaf de minister aan dat de maatregelen momenteel tot en met 31 december van dit jaar zijn voorzien. Daarna wordt overwogen of de werkingsduur wordt verlengd.

De vertegenwoordigers van de winkelketens gaven aan dat de Bulgaarse voedselproducten niet in aparte zones zouden staan, maar wel naast de andere soortgelijke producten op de schappen, waarbij fruit, groenten, zuivelproducten, enz. in de desbetreffende sectie zullen staan. Wat betreft de vereiste van 90% Bulgaarse melk in de aangeboden zuivelproducten, waarschuwde Dragiyska dat dit niet mocht leiden tot een beperking van de levering van zuivelproducten uit andere landen zoals Duitsland, Frankrijk, Italië, enz. “Dit zou de export naar die landen in de weg staan en beperkt de keuze van de consument. We moeten een evenwicht vinden tussen de bescherming van de fabrikant en de belangen van de consument.”

De markt als prijsregelaar

De vertegenwoordigers van de winkelketens gaven verder aan dat eerst de producten zouden worden ingekocht van die producenten, die het snelst hun productie zouden aanbieden. Milena Dragiyska wees erop dat van het Ministerie van Landbouw lijsten zijn ontvangen van lamsproducenten om te dienen als aanvulling op de bestaande leveranciers. Dergelijke lijsten worden ook opgevraagd voor producenten van groenten en fruit.

Op de vraag of speculatieve prijzen konden worden verwacht, zei Georgi Gurnevski van Metro dat bij de winkelketens daar geen sprake van zou zijn, maar dat het ook van de producenten zelf afging tegen welke prijzen zij hun producten zouden aanbieden. Hij voegde eraan toe dat hij vertrouwde op het gezond verstand van producenten. Yordan Mateev legde uit dat de markt de beste prijsregelaar was en dat geen staatsinmenging noodzakelijk was.

Bron: Dnevnik.bg