Brazilië - Coronavirus en agribusiness

In een deze week gepubliceerd rapport voorspelt CEPEA/ESALQ/USP, één van de meest gerenommeerde landbouwwetenschappelijke instituten in het land, een algemeen "bevredigend" Bruto Intern Product voor de Braziliaanse landbouw over 2020, in tegenstelling tot de rest van de nationale economie.

Dit geldt vooral voor de exportgerichte agro-industrie en heeft te maken met:

  1. het effect van de sterke koersdaling van de Braziliaanse real t.o.v. de Amerikaanse dollar, waardoor de wissel een mogelijke daling van de internationale vraag naar landbouwproducten compenseert;
  2. goede prijsvooruitzichten voor macro-economisch belangrijke commodity’s zoals soja, koffie en vlees; en
  3. de lage prijs- en inkomenselasticiteit van essentiële voedingsproducten. De vooruitzichten zijn echter somber voor de meer arbeidsintensieve sectoren zoals tuinbouw, sierteelt, melk/zuivelindustrie, alsmede de textiel/kleding-, leer/schoenen- en hout/meubel- productie, die juist belangrijk zijn voor de werkgelegenheid in het land.
CEPEA/ESALQ/USP
Beeld: Website - CEPEA/ESALQ/USP