Gevolgen coronacrisis voor Franse agrofoodsector

De voedselvoorzieningsketen in Frankrijk heeft, net als elders in de wereld, te kampen met de gevolgen van de COVID-19 pandemie. Het landbouwbureau van de Nederlandse ambassade in Parijs bericht regelmatig over de gevolgen van de coronaviruscrisis. Bij deze een aanvulling op het nieuwsbericht van 23 maart 2020.

Lams- en geitenvlees

De lams- en geitenvleessector zit in een cruciale periode met de Paasdagen voor de deur, want door de coronacrisis lijkt het jaar 2020 voor deze sector op een drama uit te lopen. Als gevolg van de lockdown en het sluiten van de horeca plus het verbod op familiebijeenkomsten in het kader van religieuze feestdagen, is de vraag naar lamsvlees ingestort.

Door middel van een communicatiecampagne van 300.000 euro hoopt de Fédération Nationale Ovine (FNO) (National Sheep Federation) de vleesconsumptie voor de Paasdagen te stimuleren.  Maar van de 100.000 lammeren zijn er slechts 12.000 geslacht, aldus de voorzitter van de federatie. Als gevolg daarvan blijven duizenden lammeren op de boerderijen en zitten de koelhuizen vol. Maar de dieren laten groeien is ook geen optie. Dat leidt tot grote verliezen voor de producenten. Een deel van het vlees kan misschien naar Marokko geëxporteerd worden. Er wordt, samen met de Landbouwministeries uit beide landen, bekeken hoe dit georganiseerd kan worden.

De FNO vindt dat Franse supermarkten het uit Nieuw-Zeeland geïmporteerde lams- en schapenvlees uit de schappen moet halen. Begin 2020 werd iets meer dan 1.100 ton geïmporteerd, 38 % meer dan vorig jaar. De helft is bevroren en kan worden opgeslagen. De andere helft gekoeld vlees kan geschonken worden aan ziekenhuizen etc. met hulp van subsidies van de overheid. Directe verkoop is deels een oplossing, maar zal duidelijk niet voldoende zijn. Sommige markten zijn nog steeds actief. In Les Hérolles (Vienne) zijn op 26 maart jl. de prijzen ingestort, zoals enkele dagen eerder in Châteaumeillant.

Bijna 90 % van de 400 aangeboden lammeren werden verkocht tussen 3,00 en 3,50 €/levensgewicht. De Fédération Nationale Ovine vraagt om aanpassing van regels van het GLB, regels over de aanwezigheidsduur van de dieren op boerderijen en over de productiviteit van de kudde.

Kwaliteitskazen

De verkoop van kwaliteitskazen met het predicaat AOP (Appellation d’Origine Protégée of Beschermde Oorsprongsbenaming) is gekelderd sinds de start van de lockdown. De supermarkten weren deze kazen uit de schappen en ze worden amper meer aangeboden in de catalogi van de drives (online bestellen en vervolgens afhalen) van de supermarkten. Vaak zijn de kaasverkooppunten in supermarkten verminderd of gesloten, terwijl 38% van de BOB-kazen daar verkocht wordt. Deze beslissingen zijn zonder overleg genomen; de supermarktketens hebben abrupt hun bestellingen stopgezet.

De Cnaol (federatie van AOP-zuivelfabrieken)  doet een beroep op de verantwoordelijkheid van de supermarktketens en vraagt de overheid om steun om de BOB-kazen weer in het aanbod te krijgen, opslag van kaas te regelen, de overschotten naar de secundaire markten te leiden en de melkvolumes te reguleren. De economische gevolgen voor deze sector zijn fors: de omzet van de BOB-zuivelbedrijven is gedaald met 25% tot 80%.

Gids met do’s en don’ts ter bescherming tegen COVID-19

ANIA (Association Nationale des Industries Alimentaires), La Coopération Agricole (koepel van landbouwcoöperaties) en vier van de belangrijkste vakbonden van de voedingsindustrie (FGA-CFDT, FGTA-FO, CFE-CGC AGRO, CFTC-CSFV) geven gezamenlijk een covid-19 gids uit met informatie voor het opzetten van een bedrijfscontinuïteitsplan, specifiek voor bedrijven in de voedingssector. De gids bevat informatie over preventiemaatregelen die essentieel zijn voor de gezondheid van werknemers tijdens deze covid-19 crisis en om de veiligheid van de voedselketens te garanderen.

De gids geeft concrete tips om dialoog en communicatie tussen werknemers, leveranciers en administratieve medewerkers te bevorderen. Ook staan er instructies in over het risicobeoordelingsdocument uit de Arbeidswet en het beleid t.a.v. gebruik van maskers in de voedingssector van Frankrijk. Doel van deze covid-19 gids is ervoor te zorgen dat de veiligheid van producten gewaarborgd blijft tijdens het hele bereidingsproces en door de hele keten: leveranciers, klanten en dienstverleners