Bulgarije: Coronavirus belemmert handel in saffraanbollen

De noodtoestand staat in de weg van de export van 640 ton saffraanbollen uit Bulgarije naar China voor in totaal 6,5 miljoen euro

De ondertekening van het bilaterale protocol voor de export van saffraan en saffraanbollen tussen Bulgarije en China wordt uitgesteld. Dit werd aangekondigd door het Centrum ter Bevordering van Landbouwsamenwerking tussen China en de landen van Midden- en Oost-Europa.

De 17 + 1-initiatieftop stond gepland voor 15-16 april in Beijing. Nu wordt het echter voor onbepaalde tijd uitgesteld vanwege de wereldwijde verspreding van COVID-19. Dit stelt "de Midden- en Oost-Europese landen in staat zich te concentreren op het aanpakken van de epidemie", aldus het bericht uit Peking.

In het kader van deze bijeenkomst stond de ondertekening van protocol tussen Bulgarije en China voor de export van saffraan en saffraanbollen op het agenda. Een delegatie uit China zou in mei naar Bulgarije komen. Deel daarvan zouden onder meer vertegenwoordigers van de academische wereld en ook zakenlieden uitmaken die de wens hadden geuit saffraan en saffraanbollen te kopen. Het geplande bezoek zal ook worden uitgesteld.

Het Centrum verzekert dat er blijft gewerkt aan het aantrekken van partners en het openen van nieuwe markten voor de productie van Bulgaarse saffraanproducenten.

Gezien de gecompliceerde gezondheidssituatie en de quarantainemaatregelen die wereldwijd worden opgelegd, is het op dit moment moeilijk vast te stellen wanneer ons land de mogelijkheid zal krijgen saffraanproducten in China af te zetten, en eerder ondertekende contracten zijn voor beëindiging vatbaar om redenen van overmacht.

Het driejarige ontwikkelingsplan voor saffraanproductie in Bulgarije voorzag dat landelijke producenten in 2019 40 ton, in 2020 200 ton en in 2021 400 ton saffraanbollen naar China zouden exporteren. De totale waarde van de saffraankrokus dat naar het Aziatische land had moeten worden geëxporteerd, bedroeg 6,5 miljoen EUR.

Bron: Agri.bg