Kredietlijn van 20 miljoen voor Portugese visserij en aquacultuur

Het ministerie van de Zee neemt maatregelen om de economische gevolgen vanwege het coronavirus voor de visserij en de aquacultuur tot een minimum te beperken.

In het kader van de economische steunmaatregelen voor de sector is een vijfjarige kredietlijn van maximaal 20 miljoen euro goedgekeurd door de Raad van Ministers. Deze kredietlijn maakt het mogelijk om leningen aan te gaan en opnieuw te onderhandelen over eventuele schulden, met betaling van de rente door de staat. Over de maatregelen is overleg gevoerd met de brancheorganisaties.

Versneld looncompensatiefonds

Op sociaal vlak wordt de betaling van het looncompensatiefonds voor vissers versneld. Er wordt verwacht dat begin april 508 aanvragen, goed voor 350 duizend euro, worden uitbetaald.

Voor de visafslagen is een noodplan in werking gesteld, zodat zij open blijven om de aanvoer van vis voor de consument te waarborgen. In dit noodplan worden meerdere preventieve maatregelen genomen. Zo worden externe bezoeken aan de visafslagen en de vissershavens opgeschort en wordt de toegang tot de veilingruimte beperkt. Ook wordt er informatie over preventie tegen het coronavirus op elektronische panelen verspreid en wordt de schoonmaak versterkt in gebieden die voor het publiek toegankelijk blijven. Het ministerie van de Zee acht het tevens noodzakelijk om het aantal veilingen te verminderen en de openbare dienst aan te passen aan de veranderende omstandigheden van de activiteit.

Tenslotte zal de inning van het door de vissersvaartuigen verschuldigde aanlegrecht voor 90 dagen worden opgeschort.

De visserijsector in Portugal is goed voor 2% van het BNP.

Bron: P√ļblico