Interesse in Publiek Private samenwerking Duurzame varkenshouderij China? Neem dan deel!

Op 2 december 2021 is een samenwerkingsovereenkomst van het programma Partners for International Business (PIB) ondertekend. De ondertekeningsceremonie vond via een videostreaming plaats. Een cluster van Nederlandse bedrijven gaat samenwerken in China om de varkenshouderijsector daar te verbeteren. De Rijksoverheid ondersteunt hen hierbij. Dit publiek-private partnerschap richt zich op positionering, kennisuitwisseling, netwerkopbouw en het verder ontwikkelen van bilaterale relaties met China over de verduurzaming van de hele varkenshouderijketen. Bent u ook geïnteresseerd? Neem dan contact met ons op!

Kansen voor Nederlandse bedrijven

China is al jaren de grootste producent van varkens en varkensvlees ter wereld, ongeveer de helft van al het varkensvlees in de wereld wordt in China geproduceerd. Door de uitbraak van het dodelijke African Swine Fever (ASF) in 2018 en de impact van Covid 19 maatregelen op de toeleveringsketens in 2020 is de veestapel in China enorm gekrompen. De sector moest zich heruitvinden en richt zich nu meer dan ooit op diergezondheid, biosecurity, geïntegreerd en in gesloten ketens produceren met minder druk op milieu. Nederlandse bedrijven zijn al langer gericht op deze uitdagingen en bieden daarom interessante oplossingen voor de Chinese sector.

Het doel van het PIB-cluster is om Nederland neer te zetten als strategische handels- en kennispartner voor de verduurzaming van de varkenshouderijsector in China. Middels deze publiek-private samenwerking wil het cluster zorgen voor meer Nederlandse exportorders en de goede samenwerking met China bestendigen.

Open uitnodiging voor deelname aan cluster

Bent u als Nederlands bedrijf actief binnen de duurzame varkenshouderij sector, en heeft u interesse om deel te nemen aan dit PIB cluster? Meld u zich dan aan bij de coördinator Wyno Zwanenburg, Stichting Duurzame Varkenshouderij China.

Inzet PIB-cluster

Het PIB-cluster zet zich de komende jaren in op:

  • Het organiseren van uitgaande en inkomende missies en matchmakingactiviteiten.
  • Deelname aan belangrijke (varkens-)veehouderij beurzen in China.
  • Kennisuitwisseling tussen Nederlandse en Chinese kennisinstituten. Bijvoorbeeld door informatie te delen over hoe Nederland praktijkonderwijs voor bedrijfsleiders in de varkenshouderij opzet.

Hierbij werkt het cluster samen met het Landbouwteam van de Nederlandse Ambassade in Beijing.

Het cluster bestaat uit 12 bedrijven: Royal Agrifirm, Bouwimpex, DFD, Groba Voedersystemen, Hato Lightning, KWB, LeeO, Microfan, Nedap, Nooyen, Schippers Export, Topigs Norsvin.

Partners for International Business (PIB)

RVO voert het PIB-programma uit in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Wilt u meer weten over dit cluster? Neem dan contact op met:

 Meer willen weten over het PIB-programma, kan via onderstaande pagina’s:

Pigs
Beeld: ©SEO-LNV