Green Cities-missie naar de Greater Bay Area in China

Bent u actief in de land- of tuinbouw en bent u geïnteresseerd in de Chinese markt? Ga dan van 22 tot en met 27 maart mee met de missie naar de Greater Bay Area (GBA), een regio in het zuiden van China.

Voor wie?

Deze missie is interessant voor bedrijven en organisaties die actief zijn in de land- en tuinbouw. De focus ligt vooral op:

  • voedselproductietechnologie in en om de stad (denk aan vertical farming, kunstmatige verlichting, kassenbouw en onderhoud)
  • agrologistiek
  • innovatieve oplossingen voor voedselzekerheid in grote steden

Het doel van de missie is om Nederlandse bedrijven te ondersteunen bij het krijgen van toegang tot de Chinese markt.

Verstedelijking in China

De verstedelijking in China gaat erg snel. Momenteel leeft meer dan 50% van de bevolking in steden. De verwachting is dat dit in 2030 rond de 70% zal zijn. Dat komt neer op ongeveer 1 miljard mensen.

Deze snelle verstedelijking heeft invloed op zowel de logistiek als voedselveiligheid. Maar ook op de voedselvoorziening, het watermanagement en de verduurzaming van Chinese steden.

Ook staat de voedselproductie zelf onder druk. In China is er steeds meer afstand tussen de plaats waar het voedsel wordt geproduceerd en de plaats waar de inwoners het consumeren. Dat is waarom China de focus legt op voedselveiligheid, circulariteit en duurzaamheid in supply chains en voedselzekerheid.

Voor China is het nu belangrijk om de schakel van het productieproces meer te ontwikkelen.

Kansen voor Nederlandse bedrijven in China

In China is in de land- en tuinbouw behoefte aan technologie, kennis en talent. Hier kan het Nederlandse bedrijfsleven met al zijn ervaring goed op aansluiten. Denk aan de Nederlandse glastuinbouw met zijn hoge productiviteit in en rondom stedelijke gebieden.

Dit zogeheten industriële clustermodel kan zeer interessant zijn voor China en komt zeker van pas bij de komende verstedelijkingsgolf. Het model van de Nederlandse glastuinbouw speelt in op de uitdagingen die er zijn op het gebied van voedselproductie.

Greater Bay Area

De Greater Bay Area (GBA) biedt veel kansen in de land- en tuinbouw. Tijdens de missie bezoekt u de volgende steden in dit gebied: Guangzhou, Shenzhen en Hongkong.

Tussen 2018 en 2021 stelt de provincie Guangdong € 1 miljard beschikbaar als subsidie. Die is bedoeld om de huidige agroparken te verbeteren of nieuwe te ontwikkelen. Dat moet zorgen voor een efficiëntere voedselvoorziening.

In Shenzhen kijkt men naar oplossingen op het gebied van vertical farming, want er is weinig bebouwbare grond. Ze willen graag weten hoe ze vertical farming rendabel kunnen maken.

Kansenrapport

Deze missie geeft opvolging aan de sectorstudie Green Cities. U kunt het rapport per e-mail opvragen bij de ambassade in Beijing. De voorlopige resultaten van deze studie zijn gepresenteerd tijdens de Greentech in juni, tijdens een workshop in Shenzhen in juli en tijdens het seminar 'Green Cities' tijdens de China Business Week in september. Hierbij zijn belangrijke publieke en private contacten gelegd voor verdere samenwerking.

Programma

In korte tijd krijgt u een goed beeld van de ontwikkelingen op het gebied van land- en tuinbouw, in en rondom een aantal grote steden in het zuiden van China. U komt in contact met relevante besluitvormers, stakeholders en potentiële zakenpartners.

U kunt deelnemen aan collectieve bezoeken aan relevante overheidsorganisaties, agroparken, bedrijven die zich bezighouden met AgriTech-ontwikkelingen, enzovoort.

Tijdens netwerkevenementen en matchmaking kunt u (informeel) contact leggen met relevante partijen, gericht op uw individuele behoeftes.

Bekijk het voorlopige programma (pdf, Engelstalig).

Aanmelden

Meld u aan vóór vrijdag 7 februari 2020.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) vindt het belangrijk dat organisaties binnen de genoemde opzet en inhoudelijke focus vallen. Aanmelding betekent daarom niet automatisch deelname aan de missie. Na aanmelding vindt er per bedrijf een intakegesprek met RVO.nl plaats.

Kosten

Deelname kost € 500 exclusief btw per organisatie (maximaal 2 deelnemers per organisatie). Iedere extra deelnemer betaalt € 250 exclusief btw. Elke deelnemer meldt zich apart aan.

Het dienstenpakket dat u hiervoor krijgt, bestaat uit:

  • deelname aan de (collectieve) programmaonderdelen met bezoek aan agroparken, overheidsorganisaties en relevante organisaties in de land- en tuinbouw;
  • individuele matchmaking;
  • netwerkevenementen;
  • diners op de residenties van de consulaten-generaal in Guangzhou en Hongkong;
  • collectief lokaal vervoer;
  • lokale ondersteuning door de organisatie tijdens uw verblijf.

Reis- en verblijfkosten, en eventuele kosten die u maakt voor individuele matchmaking (bijvoorbeeld individueel transport), zijn voor eigen rekening. Een reisbureau is gevraagd een reisarrangement samen te stellen. U kunt hiervan gebruikmaken, maar u kunt er ook voor kiezen om uw eigen reis en accommodatie te boeken.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met:

Emiel Mulder, Business Development Coach
E: emiel.mulder@rvo.nl
T: 06 1512 5933