Rabo: uitbraak varkenspest biedt kansen voor exporteurs

De productie van varkensvlees in China daalt volgens RaboResearch dit jaar met 25 tot 35%. Dat is het gevolg van uitbraken van Afrikaanse varkenspest. De crisis biedt kansen voor vleesexporterende bedrijven die markttoegang hebben tot China.

©Qiujusong

Afrikaanse varkenspest (AVP) verspreidt zich inmiddels over meer landen in Zuidoost-Azi√ę. RaboResearch, het kenniscentrum van Rabobank, meldt een productieverlies van 10% in Vietnam. Ook heeft de ziekte Cambodja bereikt.

Ongekende daling

Het kenniscentrum spreekt over een ongekende daling van de varkensvleesproductie in China. In alle provincies zijn inmiddels uitbraken geweest. In de meest getroffen provincies loopt de daling op tot 50%. In totaal zijn 150 tot 200 miljoen varkens getroffen.

De varkenscrisis leidt tot enorme verschuivingen in de wereldwijde handelspatronen van dierlijke eiwitten. De import van varkensvlees en andere dierlijke eiwitten neemt sterk toe, maar kan het productieverlies van de eigen varkenssector niet volledig compenseren.

Risico op herbesmetting

RaboResearch gaat ervan uit dat het nog lang duurt voordat de Chinese varkensstapel weer op het oude niveau is, omdat veel zeugenbedrijven zijn getroffen door AVP. Ook is er risico op herbesmetting.

Mede door de groeiende vraag naar varkensvlees vanuit China stijgen de Nederlandse en Duitse varkensprijzen. Verwacht wordt dat de prijs verder oploopt.

Rapportage RaboResearch over AVP in China