Nederlandse zuivel-expert? Sluit aan bij de China Dairy Expo

De Nederlandse zuivelindustrie heeft een goede naam in China. Factoren zoals voedselveiligheid spelen daarbij een belangrijke rol. Gecombineerd met de groeiende economie en stijgende koopkracht biedt dit veel kansen. Bij de jaarlijkse China Dairy expo is er dan ook altijd een Nederlands paviljoen voor ondernemers. Dit jaar vindt de Dairy Expo plaats in Tianjin, en het is nog mogelijk om deel te nemen.

De China Dairy Expo vindt plaats van 12 tot 14 juli. Deze beurs legt traditioneel de nadruk op de gehele zuivel-keten, van voeding tot dierenwelzijn of verwerking. Afgelopen jaar gaven negen Nederlandse bedrijven invulling aan het Holland Paviljoen en spraken tijdens een exclusief seminar. Voor een volle zaal spraken bedrijven binnen het thema “Smart Farms – the Dutch approach to profitable and sustainable dairy farming” over thema’s zoals quality assurance, gezondheidsmonitoring, en precisie-voeding. Ook dit jaar zal er naast een paviljoen ook een netwerkdiner en een seminar georganiseerd worden.

Het is nog mogelijk om aan te sluiten bij de Nederlandse deelname. Geïnteresseerd? Neem voor meer informatie over de mogelijkheden en praktische details contact op met Pan Mengyao (EN) van onze landbouw-afdeling via mengyao.pan@minbuza.nl.

Dutch dairy expert? Connect with the China Dairy Expo

The Dutch dairy industry has a good name in China. Factors such as food safety play an important role in this. Combined with the growing economy and increasing purchasing power, this offers many opportunities. At the annual China Dairy expo there is always a Dutch pavilion for entrepreneurs. This year the Dairy Expo takes place in Tianjin, and it is still possible to participate.

The China Dairy Expo takes place from 12 to 14 July. This fair traditionally emphasizes the entire dairy chain, from food to animal welfare or processing. Last year nine Dutch companies joined the Holland Pavilion and spoke during an exclusive seminar. In front of a large audience, companies discussed topics such as quality assurance, health monitoring, and precision nutrition fitting the theme "Smart Farms - the Dutch approach to profitable and sustainable dairy farming". This year also, in addition to a pavilion, a networking dinner and a seminar will be organized.

It is still possible to join the Dutch participation. Interested? For more information about the possibilities and practical details, please contact Pan Mengyao (EN) of our agricultural department via mengyao.pan@minbuza.nl.