Meer babymelkpoeder naar China

De export van babymelkpoeder naar China zit in de lift. Inmiddels is melkpoeder het belangrijkste exportproduct van Nederland naar China. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over de eerste acht maanden van 2018.

De export van industriële producten naar China was in de eerste acht maanden van 2018 goed voor bijna €4,8 miljard. Dat is €860 miljoen (15%) minder dan in dezelfde periode van 2017. De afname wordt deels verklaard doordat China minder industrieel afval importeert. De export van babymelkpoeder groeit juist.

Babymelkpoeder

Babymelkpoeder is in 2018 het belangrijkste exportproduct naar China. Tot en met augustus dit jaar ging er voor €695 miljoen aan babymelkpoeder naar China, dat is €95 miljoen meer dan een jaar eerder. In 2017 stond babymelkpoeder in de ranglijst op nummer drie, na afval en machines.

Vlees en zuivel

Naast babymelkpoeder exporteerde Nederland in de eerste acht maanden van 2018 voor €€440 miljoen aan andere voedingsmiddelen naar China. Wat betreft vlees is sprake van een daling van €202 miljoen naar €158 miljoen. Ook in de categorie zuivel (niet babymelk) gaat het in 2018 minder goed dan in 2017. Hier meldt het CBS een daling van €172 miljoen naar €108 miljoen.

Export afval

De daling van de totale export naar China zit deels in een afname van de export van industrieel afval. De export van Nederlands industrieel afval bedroeg in januari tot en met augustus 2017 nog€ 830 miljoen. In de periode januari tot en met augustus 2018 lag deze exportwaarde op €340 miljoen, 60% minder.

Export van Nederland naar China (CBS)