Handels- & innovatiemissie China mestverwerking en mestverwaarding

Bent u actief op het gebied van mestverwerking en mestverwaarding? Wilt u de marktkansen en Research & Development (R&D) in China verder verkennen en potentiële samenwerkingspartners ontmoeten? Ga dan van 28 oktober tot en met 3 november mee met de handels- en innovatiemissie naar de steden Jinan en Wuhan!

Voor wie?

Deelname aan deze missie staat open voor Nederlandse technologiebedrijven en kennisinstellingen die zich richten op de ontwikkeling van slimme, innovatieve en technologische oplossingen voor de verwaarding en verwerking van mest. Dit met behulp van sleuteltechnologieën zoals ICT, sensoren, data, kunstmatige intelligentie (AI) en robotica.

Bedrijven die op een andere manier actief zijn in deze sector nodigen wij ook van harte uit om deel te nemen.

China

China gaat de komende jaren veel geld investeren in nieuwe en innovatieve mestverwerkingstechnologieën. Doel daarvan is om organisch agrarisch restafval, zoals mest, om te zetten in bouwstenen, meststoffen en mineralen voor een betere en slimmere circulaire en duurzame bedrijfsvoering. Daarnaast wil de Chinese overheid mest als grondstof voor andere toepassingen gebruiken, bijvoorbeeld in de chemische industrie of in de energiesector (biogas). Dat biedt op korte termijn concrete zakelijke kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven.

Vanuit Nederland richten wij ons op innovatiesamenwerking met China op het gebied van circulaire economie en de verwerking en verwaarding van mest. Het doel daarvan is inzetten op het verhandelen van onze bestaande kennis en technologie. Daarnaast willen we op de langere termijn ook kijken naar het (door)ontwikkelen van nieuwe technologische oplossingen en het opzetten van een kennissamenwerking (R&D).

Deze missie maakt onderdeel uit van een breder pilottraject om grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van kennis en innovatie in het agrodomein te versterken. De missie volgt op de innovatie factfinding-missie van oktober 2017 naar Beijing, waarin duidelijk is geworden dat de Chinese vraag naar Nederlandse kennis en technologie-innovaties in de mestverwerking sterk aan het groeien is.

Programma

RVO.nl heeft 2 kansrijke provincies in China geselecteerd. Tijdens de missie zullen we een bezoek brengen aan de provincies Shandong en Hubei. Door middel van gerichte workshops en bezoeken aan regionale overheden, kennisinstellingen en relevante bedrijven verkennen we de concrete mogelijkheden voor handel en R&D.

Op basis van het bedrijfsprofiel dat u bij uw aanmelding invult, nodigen we netwerkpartijen uit voor de diverse evenementen. De missie biedt u de gelegenheid om in contact te komen met potentiële Chinese (zaken)partners.

In het voorlopige conceptprogramma vindt u meer achtergrondinformatie en een eerste reisschema. Er is uitgebreid gelegenheid voor zakelijke ontmoetingen tijdens een seminar en de collectieve bezoeken aan Chinese bedrijven en overheidsinstanties.

Bekijk het voorlopige programma.

Deelname

Deelname kost € 500 per organisatie (maximaal 2 deelnemers). Bij meer dan 2 deelnemers per organisatie betaalt u € 250 per extra deelnemer. Elke deelnemer meldt zich apart aan.

Het dienstenpakket bevat onder meer netwerkevenementen, matchmaking, collectief lokaal vervoer en lokale ondersteuning door de Nederlandse ambassade in Beijing, de Netherlands Business Support Offices in Jinan en Wuhan en RVO.nl.

Reis- en verblijfkosten en eventuele kosten in het kader van individuele matchmaking (tolken en individueel transport) zijn voor eigen rekening. Wij hebben een reisbureau gevraagd om een reisarrangement samen te stellen.

RVO.nl vindt het belangrijk dat vooral technologie bedrijven en kennis- en onderzoeksinstellingen meegaan die vallen binnen de genoemde opzet en inhoudelijke focus. Daarin willen wij een mix maken van kennisinstellingen, kleine en grotere bedrijven. Aanmelding betekent daarom niet automatisch deelname aan de missie.

Aanmelden

Meld u aan. Dit kan tot en met vrijdag 21 september.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met:
Willemien van Asselt, afdeling Internationale Research en Innovatie Samenwerking
E: willemien.vanasselt@rvo.nl
of:
Karin Schipper, afdeling Missies
E: karin.schipper@rvo.nl

Organisatie

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) organiseert deze missie in nauwe samenwerking met het Buitenlandnetwerk in China.