Seminar Kansen voor innovatieve mestverwaardingtechnologie in China

Wilt u weten wat de marktkansen zijn in de mestverwerkingssector in China? En bent u bezig met ontwikkeling van innovatieve technologie voor verwerken van organische reststromen zoals mest? Kom dan naar het kansenseminar dat op 5 september plaats vindt op de Wageningen Campus.

Daar hoort u van ons welke mogelijkheden wij signaleren en u kunt ook alvast netwerken met een Chinese delegatie.

China gaat de komende jaren veel geld investeren in nieuwe en innovatieve mestverwerkingstechnologieën. Doel daarvan is om agrarisch/organisch restafval zoals mest om te zetten in bouwstenen voor een betere en slimmere circulaire en duurzame bedrijfsvoering. Daarnaast wil de Chinese overheid mest als grondstof voor andere toepassingen gebruiken, bijvoorbeeld energie.

Nieuwe technologie ontwikkelen

Vanuit Nederland zetten we daarom in op samenwerking met China, specifiek op het gebied van innovaties in de verwerking van mest. Het doel daarvan is niet alleen inzetten op verhandelen van onze bestaande kennis en technologie maar ook kijken of we nieuwe technologie kunnen ontwikkelen en kennissamenwerking kunnen opzetten (R&D). Zo leren we ook van de aanpak en de werkvormen/projecten die we elders ontwikkelen/oppakken.

In het verder uitbouwen van het innovatiesamenwerkingstraject met China op dit onderwerp voeren we momenteel een marktstudie uit om de kansen nog beter in kaart brengen. Doel daarvan is een paar focusregio’s te identificeren waar we samenwerkingsprojecten kunnen gaan opzetten.

Al actief in China?

Bent u al actief op de Chinese markt, maar ervaart u daarbij bepaalde knelpunten? Denk tijdens het seminar mee over de manieren waarop de overheid Nederlandse ondernemers kan ondersteunen om succesvol te ondernemen in China.

Voorlopig programma

  • Welkom – Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl)
  • Rapport marktstudie - Wageningen University & Research (WUR)
  • Praktijkervaring
  • Presentatie van enkele bedrijven
  • Netwerkreceptie – business meeting met Chinese delegatie (circa 40 deelnemers)

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via het aanmeldformulier. Wees er snel bij, er is plek voor maximaal 30 mensen!
Deelname is gratis. Wanneer u na aanmelding zonder af te melden niet aanwezig bent, brengt de organisatie een no-show-tarief á € 25,00 in rekening voor de gemaakte kosten.

Locatie en tijd:

Wageningen Campus
Droevendaalsesteeg 2
6708 PB Wageningen

Woensdag 5 september van 14:00 tot 17:00 uur

Deelname:

Deelname is gratis

Meer informatie

Wilt u meer weten over het programma? Neem dan contact op met: