Kalfsvleessector opgetogen over protocol met China

De Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV) reageert opgetogen op de ondertekening van het kalfsvleesprotocol met China. Volgens de COV is sprake van afzetmarkt met veel potentie.

LNV-minister Schouten en haar Chinese collega-minister Ni Yue Feng.

Het protocol is recent (3 juli) in Den Haag ondertekend door LNV-minister Carola Schouten en de Chinese minister voor consumentenzaken Ni Yuefeng.
 

Mondelingen afspraken

In april 2018 zijn tijdens het bezoek van minister Schouten aan China mondelinge gemaakt. Beide ministers hebben tijdens een High Level Meeting in Den Haag nu ook hun formele handtekeningen gezet onder een protocol met werkafspraken, die de feitelijke export dichterbij brengen.
 

Certificering bedrijven

De COV verwacht dit jaar voortgang te boeken als Chinese deskundigen Nederlandse bedrijven komen inspecteren. De bedrijven moeten namelijk eerst worden gecertificeerd voordat zij mogen exporteren.

EU-landbouwcommissaris Phil Hogan en Henny Swinkels (VanDrie Group) tijdens EU-missie naar China.

VanDrie Group

De VanDrie Group – marktleider in Europa in kalfsvlees – heeft hoge verwachtingen van de afzet naar China. Henny Swinkels (directeur Corporate Affairs) is recent met een EU-delegatie in China op bezoek geweest. Hij zei na afloop van de missie: “Het is belangrijk om de Chinese markt klaar te maken voor de komst van Nederlands kalfsvlees. Nederlands kalfsvlees is uniek. De wijze waarop wij in Nederland onze producten kunnen tracken en traceren is uitzonderlijk. Dat spreekt Chinese afnemers erg aan.”

Jarenlang onderhandelen

De onderhandelingen tussen Nederland en China hebben meer dan 15 jaar geduurd. Pas nadat China in 2014 de BSE-ban ophief, is er vaart in het proces gekomen. Volgens landbouwraad Henk Stigter is er ruimte op de Chinese markt voor Nederlands kalfsvlees. “Voor witvlees van kalveren tot 12 maanden gaat het om een nichemarkt, denk bijvoorbeeld aan afzet aan toprestaurants. Omdat de middenklasse groeit, gaat het dan toch om een potentieel grote afzetmarkt.”

Markttoegang rundvlees

De Nederlandse autoriteiten zijn nu aan de slag om de Chinese grens open te krijgen voor rundvlees van dieren ouder dan 12 maanden. Landbouwraad Stigter durft niet te voorspellen wanneer Nederland hiervoor goedkeuring krijgt. Hij wijst op marktonderzoek, uitgevoerd in China: “Chinezen eten tot nu toe vooral varkensvlees. De verwachting is dat de consumptie van rundvlees komende jaren sterk toeneemt. De afzetmarkt is in potentie enorm. Daarom zetten we hier veel energie op in.”