COV blij met markttoegang China voor kalfsvlees

Toegang tot de Chinese markt voor Nederlands kalfsvlees is een enorme opsteker voor de sector. Dat meldt de Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV) naar aanleiding van de uitkomst van besprekingen tussen de Chinese en Nederlandse autoriteiten.

Markttoegang voor Nederlands kalfsvlees kwam aan de orde tijdens de handelsmissie naar China (9 – 12 april). Volgens LNV-minister Carola Schouten wordt nog voor de zomer een overeenkomst getekend met China. Daarna kan de export daadwerkelijk op gang komen.

Minister Schouten en minister-president Rutte op handelsmissie in China

Belangrijke doorbraak

De COV spreekt over een belangrijke doorbraak. Over markttoegang voor kalfsvlees is meer dan 15 jaar overleg gevoerd. “Nu meldt de minister vanuit China dat een definitieve overeenkomst nabij is. Wij gaan ervan uit dat het nu niet meer misloopt. De vlag gaat hier uit”, zegt woordvoerder Dé van de Riet.

Het in Nederland geproduceerde kalfsvlees wordt voor het grootste deel in het buitenland afgezet. Frankrijk, Italië en Spanje zijn belangrijke afzetlanden. De uitvoer naar Zuid-Europa stagneert echter. Daarom is de sector op zoek naar nieuwe markten.

Exporteurs aan zet

Op langere termijn biedt de Chinese markt veel mogelijkheden, zegt Van de Riet. “Kalfsvlees is een product voor het hogere segment in de markt. Gezien de enorme omvang van de Chinese bevolking zijn er dus veel potentiële consumenten. De Chinezen zijn bekend met varkensvlees, maar niet met kalfsvlees. Het is nu aan de exporteurs om de promotie ter hand te nemen.”

Ook voorzitter Wim Thus van de LTO-vakgroep Vleeskalverhouderij is opgetogen over de aanstaande opening van de Chinese grens. Hij spreekt over een doorbraak waar overheid en bedrijfsleven zich jarenlang voor hebben ingezet. “Vooralsnog zal het gaan om kleine hoeveelheden kalfsvlees. Toch is dit een belangrijke stap. De Nederlandse vleeskalverhouderij heeft grote behoefte aan nieuwe afzetmarkten, want de vraag vanuit de bestaande exportlanden is eerder dalend dan groeiend.”

Meer akkoorden

Tijdens de recente handelsmissie zijn meer afspraken gemaakt. Volgens het ministerie van LNV sloten Nederlandse bedrijven voor bijna 200 miljoen euro aan samenwerkingsakkoorden. Het gaat om akkoorden op het terrein van onder meer babyvoeding, glastuinbouw, pluimvee, verwerking van aardappels, veredeling en landbouwkundig onderzoek.

Nederlandse technologie in trek

Minister Schouten was samen met 72 deelnemers van 42 verschillende bedrijven en kennisinstellingen in China. Volgens de minister zijn Nederlandse kennis en technologie volop in trek in China, omdat deze bijdragen aan de voedselzekerheid. Daarnaast is er een groeiende vraag naar duurzame, veilige en gezonde voedselproducten. Dat creëert kansen voor ondernemers uit de Nederlandse agrofoodsector, zegt Schouten.