China’s hippische industrie biedt kansen voor Nederland

De hippische industrie in China ontwikkelt zich snel. Nederland zat afgelopen dertig jaar in de kopgroep bij de export van levende paarden naar China. De concurrentie groeit echter snel. Toch blijven er voor Nederlandse bedrijven voldoende kansen.

Stal SongSeng

Het gaat economisch gezien goed met China. De middenklasse groeit en wordt in toenemende mate rijker. Deze welvarende Chinezen zorgen voor een grote toename in populariteit van elitesporten, zoals golf en de hippische sport. Na de Olympische Spelen in 2008, gehouden in China, is de importwaarde van levende paarden vervijfvoudigd tot ruim $27 miljoen in 2015.

Met niets begonnen

China’s hippische industrie is zich ongeveer dertig jaar geleden langzaamaan beginnen te ontwikkelen. Rijke Chinese zakenlieden begonnen met het importeren van Westerse paarden. Deze paarden dienden als statussymbool en hoorden in het rijtje van grote huizen en dure auto’s. Over het algemeen waren het grote en mooie paarden waar vrijwel niet of zelfs nooit op gereden werd. Het aantal georganiseerde wedstrijden begon langzaam te groeien en de zakenlieden wilden dat hun paarden ook mee deden aan deze wedstrijden. Zelf konden – en wilden – ze echter niet rijden, dus werd een aantal mannen geselecteerd uit bijvoorbeeld de fabrieken van diezelfde zakenlieden. Van dat moment af waren deze geselecteerde fabrieksmedewerkers de ruiters van de paarden. Dit geeft aan dat China’s hippische sport helemaal bij het begin begonnen is, slechts dertig jaar geleden.

Impuls door Olympische Spelen

De echt grote impuls voor de Chinese industrie was in 2008, het jaar dat de Olympische Spelen werden georganiseerd in China. Vanaf dat moment begon de populariteit van de hippische sport te stijgen en nam het aantal maneges en paardenclubs toe. Deze groei begon voornamelijk aan de oostkant van China en in het bijzonder in Beijing.

Springen populair

Springen is vanaf het begin de meest populaire discipline geweest in China, maar ook dressuur wint steeds meer aan populariteit. Ook “eventing” is zich vrij recent beginnen te ontwikkelen in China. De meeste paarden die China importeert zijn warmbloed sportpaarden. De vijf landen die al jaren samen de Chinese import van levende paarden domineren zijn Nederland, Australië, Duitsland, de VS en Nieuw-Zeeland.

Externe hulp gewenst

China’s hippische industrie staat nog in de kinderschoenen. Er is buitenlandse hulp nodig wil het land zich op hippisch terrein verder ontwikkelen. Bedrijfssegmenten in China die het meest urgent ontwikkeld dienen te worden zijn:

  • Paardenvoer: er is grote vraag naar kwalitatief goed paardenvoer, zowel brok als ruwvoer.
  • Medicatie: in China zijn er vrij weinig geneesmiddelen voor paarden. Veelal worden traditionele Chinese medicijnen gebruikt samen met medicatie bestemd voor andere dieren of mensen. De China Horse Industry Association is momenteel de enige partij die officieel toestemming heeft vanuit de Chinese overheid om medicatie te importeren. Deze medicatie bevat echter bijsluiters geschreven in de taal van het land van oorsprong van het product, zoals Duits, Nederlands, Engels of Frans. Weinig Chinezen zijn in staat om deze talen te lezen wat leidt tot grote beperkingen in de bruikbaarheid van deze voor Chinezen toch al onbekende producten.
  • Gezondheidszorg: er is grote vraag naar (paarden)dierenartsen, paarden-tandartsen en hoefsmeden. Eveneens is er vraag naar kennis en educatie op de verschillende gebieden van de hippische gezondheidszorg.
  • Training gerelateerd: wanneer Chinezen gevraagd wordt wat zij denken dat nodig is in China om de industrie verder te ontwikkelen, dan is het eerste antwoord altijd ‘we hebben (betere) training nodig’. Er is grote vraag naar kennis van zaken wat betreft het trainen van paarden, maar ook het trainen van ruiters. De huidige generatie, die nu nog kinderen zijn, wordt de eerste generatie die opgroeit met paardrijden. Het is belangrijk dat zij paardrijden en alles wat daarbij hoort om de juiste manier aangeleerd krijgen, zodat zij later zelf gekwalificeerde trainers worden die andere Chinese ruiters en amazones kunnen trainen.
  • Stallen: behalve gebrek aan kennis op het gebied van ontwerpen van hippische gebouwen en wat daarbij van belang is, hebben de Chinezen ook gebrek aan kennis op het gebied van stal-management. Met name goed en juist stal-management is erg belangrijk voor de gezondheid en het welzijn van paarden. Het is dan ook erg belangrijk dat het stal-management verbeterd wordt en dat het welzijn van het paard op nummer één komt in China.

Buitenlandse kennis

Buitenlandse kennis van zaken en ervaring zijn nodig en sinds een aantal jaar ook gewild in China om de industrie daar verder te helpen ontwikkelen. Nederland heeft de kennis en expertise in huis die China nodig heeft en vraagt (zie kader ‘Nederland marktleider’).

Maar Nederland is niet het enige land dat op de Chinese hippische markt actief is. Ook andere landen kunnen de gevraagde kennis verschaffen. Voorbeelden zijn o.a. Australië, Nieuw-Zeeland en de VS. Zij worden echter niet gezien als concurrentie voor Nederland om verschillende redenen. Australië en Nieuw-Zeeland zijn meer gericht op de race-tak van de hippische industrie, wat compleet anders is als die waar Nederland zich op richt, namelijk de Olympische disciplines. De VS is in China vooral actief op het gebied van “western” rijden wat ook weer een compleet andere discipline is dan bijvoorbeeld springen, dressuur en “eventing”. Duitsland behoort ook tot de top vijf exporterende landen naar China en is Nederlands grote concurrent. Dat land verkoopt ook voornamelijk spring- en dressuurpaarden aan China en is daar, net als Nederland, bekend om zijn kennis en ervaring. Naast Duitsland zijn ook België en Frankrijk concurrenten voor Nederland op de Chinese hippische markt.

Nederland marktleider

Nederland was in 2010 de eerste die een officieel protocol tekende met China voor de export van levende paarden. Sindsdien is Nederland marktleider in China op het gebied van paardenexport. Momenteel exporteert Nederland voornamelijk warmbloed sportpaarden naar China. Deze sportpaarden zijn van lagere tot middelmatige kwaliteit en worden over het algemeen verkocht voor een prijs tussen de €10.000,- en de €20.000,-. Dit is het huidige segment met de meeste vraag in China.

De hippische industrie bestaat echter uit meer dan alleen de export van paarden. Andere bedrijfssegmenten waarin Nederlandse bedrijven actief zijn in China zijn:

Hippische gezondheidszorg: Er is een Nederlandse dierenarts Hoofd Dierenarts bij de grootste paardenclub in China, Heilan International Equestrian Club. Verder is er ook een Nederlandse paarden-tandarts actief in China. Deze komt op verzoek en afspraak af en toe naar China.

Verzekeringen: Er is één Nederlands verzekeringsbedrijf gespecialiseerd in de hippische industrie actief in China. Dit is tevens het enige buitenlandse verzekeringsbedrijf op de Chinese markt.

Handelaren: Er zijn ongeveer 15 Nederlandse paardenhandelaren die paarden verkopen aan China op regelmatige basis. Naast deze bedrijven zijn er ook nog enkele individuen die af en toe paarden verkopen op verzoek. De meeste van deze mensen zijn trainers in China, zowel permanent als parttime.

Expediteurs: Er zijn drie Nederlandse expediteurs die paarden transporteren naar China. Deze bedrijven zijn gespecialiseerd in het transport van paarden, en nemen ook de verplichte quarantaine voor hun rekening.

Training gerelateerd: Er is één Nederlands bedrijf wat zich gespecialiseerd heeft in het geven van training en overdragen van kennis betreffende hippische aangelegenheden. Het is onder andere actief in China. Naast dit bedrijf zijn er ook meerder individuele trainers actief in China, zowel fulltime als parttime.

Fokker: In China zijn er twee Nederlandse paardenrassen (erg) populair, het KWPN en de Fries. KWPN heeft inmiddels meerdere Chinese leden en steunt hen bij het ontwikkelen van de paardenfokkerij in China.

Bodem voor rijbakken: Er is één Nederlands bedrijf gespecialiseerd in het ontwikkelen en plaatsen van kwalitatief goede bodems in rijbakken. Zij hebben onder andere de bodems verzorgd voor de Olympisch Jeugd Spelen in Nanjing in 2014.

Alle Nederlandse hippische bedrijven en individuen actief in China waren in 2016 samen goed voor een omzet van rond de €16 miljoen.

Kansen voor Nederland

Ondanks de concurrentie zijn er volop kansen voor Nederlandse bedrijven op de Chinese hippische markt. Allereerst zouden zij kennis over alle bedrijfssegmenten kunnen verkopen. Er is echter een aantal segmenten die specifiek kansen biedt en waar de kennis hard nodig is. Dat zijn de hippische gezondheidszorg, stalmanagement en training van ruiter en paard.

Daarenboven zijn er ook mogelijkheden voor het verkopen van een aantal specifieke producten, die momenteel nog niet verkocht worden aan China. Deze producten zijn paardenvoer, paardengeneesmiddelen, paardensperma, Nederlands hippisch vastgoed en kwalitatief betere sportpaarden.

Een andere kans voor Nederland is het openen van een kantoor in China wat dient als een betrouwbaar en centraal punt waar hippische informatie en contacten opgevraagd kunnen worden. Dit kantoor zou de gehele Nederlandse hippische industrie moeten vertegenwoordigen.

Ook zou de Nederlandse hippische industrie zijn relatie met de Nederlandse overheid moeten verbeteren. Meer samenwerking bij het “veroveren” van de Chinese hippische markt is hier het devies.

Chinese markt blijft groeien

Op dit moment is het belangrijkste voor de Nederlandse industrie om kennis over te dragen aan in de hippische industrie actieve Chinezen. Wanneer het kennisniveau in China is gestegen volgen de zaken in de andere bedrijfssegmenten vanzelf, aangezien het belang van deze producten dan aan Chinese zijde beseft wordt. De Chinese markt zal dan blijven groeien.

Ondanks dat de Chinese markt een moeilijke markt is om te betreden en het lang duurt voordat de zaken echt gaan lopen, is het zeker de moeite waard om door te zetten. Uitgaande van een zelfde jaarlijkse omzet per paard als in Nederland zou China’s huidige jaarlijkse omzet van de gehele hippische industrie uitkomen op ongeveer €20 miljard, in vergelijking tot €1,5 miljard in Nederland. In China heeft slechts 1 op de 277 Chinezen een paard terwijl dit 1 op de 38 is in Nederland. Denk eens in wat een enorme jaarlijkse omzet en potentieel China zou hebben wanneer het land een even grootte paardendichtheid als Nederland zou hebben. Hoewel dit laatste er ook op langere termijn waarschijnlijk niet inzit, kan wel worden gesteld dat China’s hippische markt bijzonder perspectiefvol is.

Dit artikel is een populaire samenvatting van het stagerapport 'China’s Equestrian Development Challenge: how the Netherlands can help and benefit' van WUR-studente Muriël van der Kruis. Dit rapport is aan te vragen via PEK-LNV@minbuza.nl

Muriël van der Kruis, de auteur van het rapport.