Chinese schaalgrootte en dinerafspraken

Dit is het tweede blog met een verslag over de eerste agro-innovatiemissie naar China die plaats vond van 11 tot en met 14 oktober.

Bezoek pluimveebedrijf

Ondanks het feit dat het vrijdag de 13e was, bezochten de deelnemers van de agro-innovatiemissie het pluimveebedrijf DQY Ecological, de belangrijkste eierproducent van Beijing die 6% marktaandeel in China heeft. Meneer Pan, vicepresident van dit grote agrocomplex, ontving de delegatie vrijdag op een koude maar zonnige dag in het noorden van Beijing.

Met subsidie van de Chinese overheid kan dit grote agrocomplex met verschillende vestigingen in het land investeren in circulaire systemen. Het blijft dus niet bij de productie van grote hoeveelheden veilige eieren voor de metropool Beijing. De mest die ontstaat en het afvalwater van de fabrieken en de kantoren worden gebruikt voor het maken van biogas en organische meststoffen. Voeder voor de kippen komt van lokale boeren en hoeft (nog) niet uit andere landen geïmporteerd te worden.

Na een rondleiding en overrompeld te zijn door de schaalgrootte (alle vestigingen van dit bedrijf hebben samen twee keer zoveel legkippen dan in Nederland, namelijk 70 miljoen) en de mate van automatisering, konden de Nederlandse bedrijven hun technologieën pitchen voor de gastheer, meneer Pan.

En die nam dit heel serieus: de Nederlandse deelnemers werden onderbroken voor kritische vragen en ook over de kosten werd al onderhandeld. Meneer Pan probeerde de bedrijven te verleiden om een deel van de hightech machines in China te laten bouwen, dat zorgt immers voor een verlaging van de kosten wanneer hij op grote schaal wil investeren in Nederlandse technologie. Visitekaartjes zijn uitgewisseld en de eerste dinerafspraken zijn gemaakt. Want daar begint het natuurlijk bij, een goed diner.

Reductie chemische meststoffen

60% van de mest komt van meer grootschalige bedrijven in China. Maar wat is de situatie op meer doorsneebedrijven? De stank tegemoetkomend brachten we een bezoek aan het waarschijnlijk kleinschaliger bedrijf geheten “Beijing Beilangzhong pig farm”.

Hier worden de varkens in gesloten stallen gehouden en wordt de mest in een zogenaamde “lagoon” (niet duiken graag, zie foto) verzameld, met als gevolg dat er veel ammoniak en methaan de lucht ingaat. Kortom, niet zo duurzaam. De mest wordt vervolgens verwerkt tot organische meststoffen die gedeeltelijk worden opgekocht door de Chinese overheid. Dit is namelijk een van de maatregelen om de grote hoeveelheid chemische meststoffen in China terug te brengen. Boeren kunnen deze gesubsidieerde organische meststoffen voor een gereduceerd tarief inkopen. Op deze manier gaat de overheid de strijd aan tegen wijd gebruik van chemische meststoffen die nog steeds veel goedkoper zijn dan organische meststoffen.

Circulaire economie

Van het veld terug naar de vergaderzaal op zaterdag voor een inhoudelijke sessie over circulaire economie. Professor Dong Renjie somde een indrukwekkende lijst van onderwerpen op waar Nederland de Chinezen mee kan helpen: efficiënt composteren, het terugwinnen van nutriënten uit afvalwater, het ontwikkelen van business cases voor circulaire producten en geïntegreerde regelgeving op circulaire onderwerpen. Professor Dong Renjie illustreerde dat per jaar 30 miljoen ton nitraat de Chinese grond in gaat waar gewassen worden verbouwd. Maar er zit 140 miljoen ton nitraat in mest. Daar ligt dus nog een kans om chemische meststoffen in China terug te brengen en mest om te zetten een nieuwe waardevolle resource.

Ketenbenadering

Rob Maas van RIVM startte met het geven van een historisch overzicht van de Nederlandse situatie, de nitraat management keten en Europese regelgeving. Ook noemde hij de grootste uitdagingen voor het realiseren van een circulaire economie: elektronisch afval, plastic én mest. Sinds 1962 importeert Nederland grote hoeveelheden soja en tapioca met nutriënten uit Azië en Latijns Amerika. Er werd veel vlees geëxporteerd maar er bleef nog steeds 70% van de ingevoerde nutriënten achter in het Nederlandse milieu. Een advies aan zowel de Nederlandse als Chinese partners: hanteer een ketenbenadering en behoud nutriënten in elke schakel van de keten. Een terugkerende vraag voor de Nederlandse bedrijven is hoe je inspeelt op de Chinese wens voor hoge kwaliteit en lage kosten. Het antwoord is: schaalgrootte.

Debriefing

Zaterdagavond komen alle Nederlandse deelnemers bijeen voor een debriefing. Op basis van de ervaringen en impressies van afgelopen dagen bespreken we met elkaar welke korte maar ook lange termijn kansen we zien voor kennis en technologie samenwerking tussen de Nederlandse organisaties maar ook met China. We zullen bespreken welke vervolgacties en activiteiten we gaan opzetten de komende jaren en op welke manier de Nederlandse overheid hierbij kan helpen. Met een blik op de toekomst, op een meerjarige samenwerking, sluiten wij de eerste agro-innovatiemissie richting China af.