Blogs innovatiemissie China 11-14 oktober 2017

Van 11 t/m 14 oktober vindt de eerste agro-innovatiemissie plaats, onderdeel van één van drie agro-innovatietrajecten die in 2017 en 2018 opgezet worden. Deze eerste pilot, een innovatiemissie naar China, is georganiseerd om te verkennen of en hoe Nederland en China langdurig kunnen samenwerken in het verwaarden van mest. De inzet is gericht op meerjarige, gefocuste en strategische kennis - en innovatiesamenwerking.