Expert bezoek uit Chili over kwekersrechten en fytosanitaire zaken

In het kader van de Toolbox Kwekersrecht heeft een Chileense delegatie van overheid en bedrijfsleven medio juli Nederland bezocht. De delegatie kwam om meer te leren over de organisatie van het kwekersrecht in Nederland en daarnaast zijn ook actuele fytosanitaire vraagstukken besproken.

Chili is voor de Nederlandse zaad- en bollensector een belangrijk land. Chili is namelijk lang en smal en kent diverse klimaatzones (bergen, woestijn en de zee) waardoor vermeerdering en veredeling kan plaatsvinden onder gunstige omstandigheden, zo is er o.a. weinig ziekten- en plagendruk. Daarnaast zijn hun zomers onze winters waardoor een tegenseizoen ontstaat.

Het doel van de missie was om bepaalde tekortkomingen in de Chileense wetgeving en uitvoering aan te kaarten en te overkomen. Nederland en Chili zien potentieel voor verdere groei van de wederzijdse handel in plantaardig uitgangsmateriaal. Chili heeft daarbij de ambitie om zich te profileren als regionale hub voor zaden, planten en bollen. Naast de eerder genoemde geografische voordelen is Chili een open economie, het heeft bijvoorbeeld 31 vrijhandelsverdragen afgesloten. Chili heeft verder een sterke focus op agro-export en het land scoort al jaren goed op de ease-of-doing-business index.

Tijdens het bezoek zijn de faciliteiten van de Nederlandse keuringsdiensten NAK Tuinbouw en de Bloembollen Keuring Dienst bezocht. Naast een uitwisseling over het Chileense en Nederlandse systeem kregen de Chileense experts een rondleiding door de laboratoria en kassen van de inspectiediensten. Er zijn afspraken gemaakt op gebied van kwekersrecht en markttoegang voor Nederlandse plantaardige producten. Voor aanstaande oktober wordt een NL bezoek aan Chili gepland om opvolging te geven aan de besproken thema’s.

Vervolgens bezocht de delegatie een aantal Nederlands plantveredelaars met productiefaciliteiten in Chili om de bestaande banden met Chili verder aan te halen. Tijdens de bezoeken gaven de Nederlandse veredelaars aan het bestaande Chileense fytosanitaire systeem te waarderen maar zij spraken ook de wens uit het kwekersrecht uit te breiden. De Chileense experts kregen hierbij een inkijkje in het uitgebreide proces achter de ontwikkeling van nieuwe plantvariëteiten zoal lelies, calla, aardappel en diverse groenten.

Chili fytosanitair

Mocht u aanvullende informatie willen kunt u contact opnemen met stg-lnv@minbuza.nl