Verzilting toenemend probleem voor Chileense fruittelers – Aanbevelingen van Nederlands consortium

Producenten in verschillende regio's hebben last van de verzilting van hun grond en irrigatiewater, indirect veroorzaakt door de droogte van de afgelopen 10 jaar. Een Nederlands consortium onder leiding van de Salt Doctors (in samenwerking met Arcadis en Delphy) heeft een quick scan verzilting uitgevoerd in Chili met een analyse van de huidige situatie en aanbevelingen voor adaptatie en mitigatie.

Volgens gegevens van de FAO is verzilting is een groeiend probleem niet alleen in Chili maar ook in de gehele regio: https://www.fao.org/soils-portal/data-hub/soil-maps-and-databases/global-map-of-salt-affected-soils/en/  Voor Nederlandse bedrijven liggen hier mogelijkheden om met hun expertise op het gebied van irrigatiemanagement, water- en bodemanalyse, strategiën voor bemesting en teeltadvies oplossingen te bieden.

Zoutgevoelige gewassen zoals avocado- en walnoot hebben last van het verhoogde zoutgehalte in het grondwater, wat resulteert in productieverlies en een lagere productkwaliteit. Chileense producenten van deze hoogwaardige exportproducten zijn zich bewust van het probleem en zoeken actief naar oplossingen. Gefinancierd door Partners for Water en ondersteund door de ambassade in Santiago deed het Nederlandse consortium samen met de regionale telers en autoriteiten  onderzoek naar verzilting in het stroomgebied van Rio de Maipo, een belangrijke regio voor de productie van druiven, noten, avocado en citrus fruit.

Volgens de eerste analyse wordt in Chili naar schatting 78 miljoen hectare aangetast door het verhoogde zoutgehalte. De eerste conclusies en aanbevelingen over hoe om te gaan met de verziltingsproblematiek zijn te vinden in de 2-pager (Spaans en Engels) en in het volledige rapport dat  via de link op deze website te downloaden is.

In samenwerking met het regionale programma PerFruts wordt op 9 maart een workshop georganiseerd om stakeholders te informeren over de uitkomsten van de quick scan. Neem contact op met de ambassade als u interesse heeft om deel te nemen aan de bijeenkomst of als u meer informatie wil verkrijgen. stg-lnv@minbuza.nl

Dry crop