Vooruitblik Chileens oogstseizoen 21-22

Volgens jaarlijkse traditie geven de belangrijke Chileense landbouw associaties een perspectief op het komende seizoen 2021-2022 dat in september aanvangt. De SNA (Sociedad Nacional de Agricultura) organiseerde dit jaar een overleg waar naast de Minister van Landbouw Undurraga de belangrijke agri-sectoren vertegenwoordigd waren: fruitteelt, wijnbouw, vleesindustrie, bosbouw en de zuivel sector. Gezamenlijk blikken ze in het bijzijn van de pers vooruit op de het komende jaar.

Een seizoen met de nodige uitdagingen, gebrek aan werknemers en aanhoudende droogte in de centraal en noordelijk gelegen productiegebieden. Desondanks zien de branchevertegenwoordigers ook de nodige kansen voor de Chileense agro-sectoren, differentiering van de afzetmarkten en een versterkte focus op nicheproducten. Hiernaast wordt er vanuit de overheid gestuurd op het moderniseren en verduurzamen van de sector.

SNA Panel
©LAN-STG

Politieke context

Komende twaalf maanden spelen er verschillende politieke thema´s die hun invloed zullen hebben op de toekomst van de Chileense landbouwsector. Onder leiding van de voorzitter van de SNA Cristián Allendes roepen de sectoren de politiek op tot het doorzetten van het TPP11 handelsakkoord (Trans-Pacific Partnership). Een handelsovereenkomst tussen 11 landen aan de grote oceaan, die nog niet is goedgekeurd door de Chileense senaat. De ondertekening zou diverse nieuwe exportmarkten (40% van de wereldmarkt) openen voor Chileense landbouwproducten 

Hiernaast loopt er op dit moment het constitutionele proces voor het schrijven van een nieuwe grondwet, die in de loop van volgend jaar zal worden voorgelegd aan de Chileense bevolking in de vorm van een referendum. Een van de hete hangijzers is de mogelijke wijziging van de wetgeving op het gebied van waterrechten (codigo de aguas), . In de huidige grondwet ligt vast dat water een geprivatiseerd en verhandelbaar goed is. De landbouw sector kijkt als 1 van de grootgebruikers gespannen toe naar de mogelijk wijzigingen.

Klimaatverandering

De aanhoudende droogte  in de centrale en noordelijke regio’s is ook dit jaar een van de grootste uitdagingen van de landbouwsector. Chili kampt al ruim 10 jaar met een negatieve handelsbalans en beleefd ook dit jaar een extreem droge winter. De landbouwproductie verschuift hierdoor gestaag naar het zuiden. Grote wijn- en fruitexporteurs investeren in nieuwe productielocaties in de zuidelijker gelegen gebieden.

Allendes roept de Chileense overheid op om te investeren in de modernisering van de waterinfrastructuur, ontzoutingsinstallaties en andere nieuwe waterbronnen. Op dit moment gebruikt de sector 73% van het beschikbare water, de SNA spreekt de ambitie uit om dit binnen 10 a 15 jaar te kunnen terugbrengen naar 60%. Deze ambitie moet mede worden gerealiseerd door op basis van publiek-private samenwerkingen de water efficiënte binnen de sector te verhogen.

Impact pandemie

Ook voor komend seizoen dreigt er voor de fruitsector een tekort aan arbeidskrachten. Voorzitter van Fedefruta (Chileense federatie voor fruitproducenten) Jorge Valenzuela schat een tekort van 20 tot 30 duizend werknemers tijdens de oogstpiek eind dit jaar. Arbeidsmigranten uit Bolivia en Peru blijven weg door inreisbeperkingen en is het lastig vervanging te vinden. Mede door sociale coronabonussen in combinatie met lage lonen is het lastig gemotiveerde seizoenarbeiders te strikken.

Een ander corona-gerelateerde bijkomstigheid zijn de gestegen prijzen voor transport waar met name het Chileense MKB mee kampt. Luchtvracht is nauwelijks beschikbaar en zeevracht is duurder dan ooit. Hiernaast is door dezelfde logistieke problematiek een tekort aan verpakkingsmateriaal (karton, plastic etc.). De brancheverenigingen roepen dan ook op aan hun leden om tijdig hun verpakkingsvoorraden aan te vullen en het transport te boeken.

Kansen

Ondanks de uitdagingen en onzekerheden kijken de diverse sectoren met vertrouwen uit naar het komende seizoen. De eerste maanden zijn voorspoedig verlopen in de meerderheid van de sectoren, goede prijsvorming en toegenomen productie. Ook zien ze vanuit de interne markt en export een gestegen vraag naar Chileense landbouwproducten. In de eerste maanden van 2021 steeg de waarde van de Chileense export met 5,6%. De agro-logistieke keten is de hele pandemie door operatief gebleven en hiernaast zijn de exportdocumenten voor een groot deel van de afzetlanden compleet gedigitaliseerd.

Wel spreekt zowel de minister als de branchevertegenwoordiging zich uit om niet te afhankelijk te worden van een beperkt aantal producten en afzetmarkten (China 32% en VS 21%). De handelsbanden met opkomende landen in Zuid-Oost Azië en Europa moeten worden versterkt. De vraag vanuit China naar Chileense zalm en kersen stortte tijdelijk in elkaar na valse geruchten over covid-19 besmettingsgevaar via deze producten. De Chileense landbouwsector wil zich blijven profileren als het productieland op het zuidelijk halfrond voor kwalitatief hoogwaardige agri-producten. Komende jaren moet er meer nadruk komen liggen op het verhogen van de toegevoegde waarde en een met een focus op premium niche markten. Automatisering , duurzaamheid en modernisering staan hierbij centraal.

©LAN-STG