Chileense minister Walker: we leren graag van Nederland

In het kader van de samenwerking tussen Rabo Partnerships en het ministerie van landbouw van Chili vond een high-level meeting plaats, in de vorm van een virtueel bezoek aan Nederland. Minister Walker van Chili ontmoette vertegenwoordigers van het Nederlands bedrijfsleven (Rabo, Cosun, Fruitmasters) als mooie voorbeelden van succesvolle cooperaties. Van de Nederlandse overheid en Topsectoren kreeg hij een goede indruk van kringlooplandbouw, samenwerking met maatschappelijke actoren, en de bilaterale samenwerking op het gebied van agro.

Regeneratieve landbouw

Minister Walker (foto) bedankte Rabobank en de Nederlandse autoriteiten voor de ondersteuning om tot moderne coöperaties te komen in Chili – het land heeft 300.000 producenten, waarvan 93% niet tot de grote bedrijven behoort. Naast gezondheid was en is voedsel, dat deze mensen voor het land produceren, de focus tijdens de pandemie. De minister bestempelde internationale samenwerking cruciaal voor voedselzekerheid en de wereldwijde voedselvoorziening. Voor verschillende uitdagingen in de landbouw zoals water, bodems en klimaat, kan landbouw deel van de oplossing zijn -  hij noemt dat regeneratieve landbouw, waarbij bodems als CO2-opslag een grote rol spelen.

Chili
Minister Walker

Rol kleine producenten

Walker is ervan overtuigd dat associaties een belangrijk antwoord geven op de wereldvoedselvragen. Niet individueel, maar juist als teams via moderne coöperaties kunnen de kleine producenten van Chili veel meer betekenen. Zodat ze kunnen integreren in markten, en ook een rol hebben in de sociale transitie die in Chili juist nu [na de opstanden en het referendum] zo belangrijk zijn om armoede te verminderen en meer gelijkheid te creëren. Samen kunnen Chileense producenten groter worden, en ook door samenwerking van de maatschappelijke actoren. Minister Walker geeft aan dat Chili graag nog meer wil leren op deze reis met Nederland.

Belang kringlooplandbouw

Guido Landheer (Plv DG/directeur Europese, internationale en agro-economische aangelegenheden van LNV) en Harman Idema (Nederlands ambassadeur in Chili) kwamen ook aan het woord namens de Nederlandse overheid. Landheer benadrukte het belang van kringlooplandbouw als duurzaam model richting 2030, onderdeel van de Nederlandse ambitie om in 2050 helemaal circulair te zijn. Samenwerking binnen de “Dutch Diamond” is in Nederland kern van de manier van werken. Met een video waarin zij haar beleid toelicht, was minister Carola Schouten (foto), die vanwege andere verplichtingen niet kon deelnemen, toch aanwezig bij deze belangrijke ontmoeting.

Minister Carola Schouten
Minister Carola Schouten

Bilaterale banden

Landheer refereerde ook aan de belangrijke bilaterale banden met Chili, zoals het Chileense fruit dat Nederland in het tegenseizoen importeert met behulp van digitale exportcertificaten. Nederland en Chili vinden elkaar ook in ambitieuze klimaatdoelstellingen en hebben een wederzijds belang bij de agro-importen en –exporten. Bovendien vinden de landen elkaar op hun beleidsagenda voor de landbouwsectoren. Ambassadeur Idema sprak over de Chileens-Nederlandse samenwerking op agro-onderwerpen, stelde voor om in 2021 deze relatie te versterken met projecten op het gebied van kringlooplandbouw.

Léontine Crisson, landbouwraad & Gerbrand Jung, agriculture advisor

Bilateral agrifood relations