Chili: beperkingen voor arbeidsmigranten en ontwikkelingen op rundvleesmarkt

Een overzicht van agrarisch nieuws in Chili, met onder meer - Dreigend personeelstekort voor fruitproductie - - Hervorming ministerie van landbouw - en - Rundvleesimport neemt af, export neemt toe -.

Dreigend personeelstekort voor fruitproductie

De aan de pandemie gerelateerde inreisbeperkingen en sanitaire maatregelen blijven voorlopig van kracht. Hierdoor vrezen Chileense fruitproducenten een tekort aan personeel tijdens het komende oogstseizoen. De noordelijke en centrale regio’s van Chile zijn deels afhankelijk van arbeidsmigranten (Bolivia en Peru) tijdens de oogstpiek waar zo’n 300 duizend tijdelijke arbeidskrachten nodig zijn. De grenzen zijn op dit moment nog dicht voor mensen zonder Chileense nationaliteit of verblijfsvergunning. De stijgende werkloosheid in Chili kan het tekort deels oplossen maar ervaren of gespecialiseerd personeel zal gemist worden aldus de voorzitter van de federatie van fruitkwekers (Fedefruta).  Tekort aan personeel is één van de achterliggende beweegredenen van het MinAgri om in te zetten op automatisering binnenlandbouw sector.

El Mercurio Campo – 21 September 2020

Hervorming ministerie van landbouw

De goedkeuring voor het plan om het takenpakket van MinAgri (Chileense ministerie van Landbouw) uit te breiden is een stap dichterbij gekomen. In het voorstel krijg het ministerie naast landbouw ook visserij en voeding onder zijn hoede. De plannen stuitte echter wel op de nodige kritiek van de landbouw commissie uit het congres maar behaalde een nipte meerderheid bij de stemming. Met deze hervorming wil de huidige minister Walker dat het ministerie grip krijgt om de gehele voedselketen. Voedselveiligheid is sinds de aanvang van de pandemie een nieuwe prioriteit binnen MinAgri. De Chileense visserij en met name de zalmindustrie is afgelopen 10 jaar snel gegroeid maar valt sinds 1978 niet meer onder het ministerie van landbouw.

El Mercurio Campo -14 September 2020

Vraag naar bevroren en MAP verpakt voedsel neemt toe

De pandemie leidt tot een wereldwijd groeiende vraag naar verse voeding met een langere houdbaarheid aldus de Chileense staatssecretaris van internationale economische betrekkingen. De Chileense export van bevroren vis, vlees en fruit is met 4,5% toegenomen tot 3.000 miljoen USD in de eerste 7 maanden van dit jaar. Ook op de nationale Chileense markt is ook een dergelijk tendens waarneembaar en stappen steeds meer consumenten over naar verse producten in een MAP (Modified Atmosphere Packaging) verpakking. Minder conserveringsmiddelen en langere houdbaarheid zijn de belangrijkste beweegredenen.

https://www.portalagrochile.cl/2020/09/15/el-impulso-de-las-atmosferas-modificadas-para-la-conservacion-y-exportacion-de-alimentos/

Regeneratieve veeteelt in opkomst

Meer dan 30 Chileense veeteeltbedrijven maken op dit moment de overstap van een conventionele naar een holistische veeteelt. Een productiewijze waarin de dieren alleen gevoed worden met gras en rekening wordt gehouden met de impact op het klimaat en bodemhuishouding. Één van de voorlopers ‘Fundo el Reinal’ heeft zo’n 1500 runderen waarvan het vlees met het ‘grassfed’ certificaat wordt verkocht op de Amerikaanse markt. Volgens de eigenaren is er veel belangstelling binnen Chili naar hun holistische productiewijze. Ondanks de lagere productiviteit heeft de aanpak de nodige voordelen: gezondere producten met een hogere afzetprijs en besparingen op kosten voor veevoer.

El Mercurio Campo – 21 September 2020

Beeld: ©STG LNV

Rundvleesimport neemt af, export neemt toe

In de eerste 7 maanden van 2020 importeerde Chili 15% minder rundvlees terwijl het 33% meer exporteerde t.o.v. dezelfde periode van het vorige jaar. Een belangrijk ontwikkeling aldus de ODEPA (publiek agri-onderzoeksinstituut) en in lijn met het voornemen voor diversificatie van de Chileense exportproducten. Gezien de negatieve handelsbalans (import $605 miljoen USD en export $65 miljoen USD) blijft Chili afhankelijk van rundvleesimport uit Paraguay 40%, Brazilië 35% en Argentinië 19%. De export gaat voor het merendeel 85% naar China, waar de groeiende vraag veelbelovend is.

https://www.portalagrochile.cl/2020/09/17/odepa-exportaciones-de-carne-bovina-crecieron-en-valor-33-en-enero-agosto-de-2020/

Chili start met 6-jarig herbebossingsprogramma

Gefinancierd met $ 63,8 miljoen USD via het ‘Green Climate Fund’ van de VN begint het Chileense staatbosbeheer (CONAF) deze maand aan het nationale herbebossing en bosbehoud programma. Het project beslaat in totaal 25.000 hectare bos en sluit aan op de ambitieuze klimaat doelen van Chili: klimaatneutraliteit voor 2050. Door middel van de aanleg van nieuwe bossen, behoud van bestaande inheemse bossen en restauratie van door bosbrand aangetaste gebieden wil minister Walker broeikasgassen opvangen. Hiernaast zal ook ruim 9.000 hectare bos worden gebruikt voor het opwekken van energie uit biomassa.

Diario Finaciero – 10 September 2020

Gratis online deelname ‘Expo Chile Agricola 2020’

Volgende week dinsdag en woensdag (29 en 30 september) vindt de jaarlijkse landbouwbeurs plaats. Mocht u interesse hebben in ontwikkelingen binnen de Chileense landbouw sector kunt u zich kosteloos aanmelden via https://expochileagricola.cl/. Naast 70 virtuele stands worden er meer dan 100 digitale presentaties gegeven over kansen en uitdagingen in Chile. De ambassade is aanwezig met een virtuele stand en Rabobank Finance Chile geeft een presentatie op 30 september om 15:00.