Kansen in de Chileense zuivelsector

De landbouwraad in Buenos Aires heeft een onderzoek laten uitvoeren naar de markt en kansen in de zuivelsector in Chili. Het rapport, beschikbaar in het Engels en het Spaans, gaat in op de markt, productie, (toekomstige) ontwikkelingen, de spelers in het veld, (mogelijke) innovaties en kansen.

Het rapport vind u in de link onderaan deze pagina.

De consumptie van zuivelproducten ligt rond de 150 liter per hoofd van de bevolking, en de interne markt is geconcentreerd in het metropolitane gebied in en rond de hoofdstad Santiago, waar bijna de helft van de bevolking woont. Het land heeft een belangrijk potentieel om buitenlandse handel te ontwikkelen, en zou dat door competetiever, en met meer toegevoegde waarde-creatie, kunnen bereiken. Nederlandse toepassingen, technologie en kennis kunnen hiervoor zeker interessant zijn. Nederlandse bedrijven en banken uit de sector rond zuivelproductie zijn al actief in deze markt, oa in  graszaden, technologie, en Rabobank.

Chili produceert ongeveer 2.500 miljoen liter melk per jaar, waarvan 85% in de zuidelijke regio's (Araucanía, Los Lagos en Los Rios). Het klimaat is vergelijkbaar met dat van Nederland, en het land heeft net als Nederland zo’n 17 miljoen inwoners. Er zijn in Chili rond de 4.600 producenten en 436.000 melkkoeien. Er zijn veel kleine(re) producenten; de 100 grootste bedrijven produceren 50% van de melk. Chili importeert ook zuivel; zo’n 30% van de nationale verwerking. De sector heeft een relatief extensief karakter; de belangrijkste vorm van veehouderij is weidegang.

De markt kampt met een aantal uitdagingen; de prijzen staan flink onder druk, en er vindt consolidatie plaats in de primaire productie – cooperatie Colun blijft wel goed lopen. De Chileense overheid is dan ook erg geinteresseerd in cooperatievorming en werkt daarin samen met Nederland.

Nederland staat in Chili goed bekend.  Chili is een interessante partner: het is de meest open economie van Latijns-Amerika, waarin vrijhandel voorop staat. Vanuit Chili is het overgrote deel van de wereld inclusief de Aziatische markt bereikbaar, en het is een goede springplank voor Latijns-Amerika. Het ondernemersklimaat en de import- en exportmogelijkheden zijn (veel) beter ontwikkeld dan in omringende landen. De regering-Piñera wil het agro-food-complex verder ontwikkelen tbv economische groei met oriëntatie op productieverbetering, diversificatie en export. 

Una vaca
©bue-lnv