Bulgarije: De groene toekomst van Sofia

Voor het eerst heeft de Bulgaarse hoofdstad de finale bereikt van de wedstrijd ‘Groene Hoofdstad van Europa’ voor 2023. Sofia zet zich in voor de financiering van lang uitgestelde groene projecten ter waarde van 40 miljoen BGN, maar waarnemers zijn unaniem in de noodzaak van meer inspanningen om meer groenruimten en fietspaden aan te leggen.

Serdika tulip
Beeld: Netherlands embassy in Bulgaria

Groen

Juist deze kleur kan men nauwelijks met Sofia associëren. Met de rookwolken in de files, steeds meer beton, de tonen modder voor de flatgebouwen en de ellende rond de vuilnisbakken, zijn grijs of bruin de meest geschikte kleuren.

En hier ligt precies de geheime kracht van Sofia – de stad heeft enorm veel potentieel. Veel van dit potentieel komt natuurlijk door het feit dat er al jaren niets is bewogen. Aan de andere kant staat er een stapel projecten te wachten – op politieke wil en op dappere bestuurders.

De zeven groene projecten van Sofia - Wat de hoofdstad van plan is om de stedelijke omgeving te veranderen:
 

Sofia
Beeld: stolica.bg

1. De groene ring van Sofia (eerste deel)

Wat?  De grootste fietsambitie van de gemeente Sofia is de oprichting van de zogenaamde Groene ring met 32 km fiets- en voetgangersstrook op de oude spoorlijnen, die door alle grote parken en wijken in de stad lopen. Het project, waar al vijf jaar aan wordt gewerkt, zou de stad ongetwijfeld enorme economische en sociale voordelen opleveren.

Wanneer? De uitvoering van het eerste deel van Pioneer station naar Shipchenski Prohod Blvd., 3 km lang, zal naar verwachting volgend jaar beginnen: er ligt een gedetailleerd ontwikkelingsplan en ook investeringsprojecten. "Het proces verloopt traag omdat er terreinen zijn die eigendom zijn van het ministerie van Verkeer, maar stap voor stap gaan we richting implementatie. Er zijn al verschillende gesprekken gevoerd tussen de gemeente en het ministerie over de toekomstige secties", aldus architecte Elitsa Panayotova van "Green Sofia" – de organisatie die de kandidatuur van de hoofdstad voorbereidde voor deelname aan de wedstrijd "Green Capital of Europe".
 

2. Rivierpark in de wijk Manastirski livadi-oost

Wat?

De aanleg van een binnenwijkpark met gedeelde groene ruimten langs de rivierbeddingen van de rivieren Boyanska Bara en Bara Izlivo in de wijk Manastirski livadi van Sofia wordt overwogen. Er ligt een project gereed voor een uitgewerkt ontwikkelplan (UIP). "Het gebied waarin het rivierpark is gepland, is zeer dicht bebouwd en dit is een manier om investeerders en eigenaren ervan te overtuigen dat dit iets is dat voordelen oplevert voor de hele buurt. Het concept is belangrijk om een voorbeeld te stellen en een stimulus te zijn dergelijke omgevingen te realiseren in verschillende soorten zones en buurten in de stad”, aldus arch. Panajotova.
 

Wanneer? Het UIP wordt beoordeeld door een deskundige raad onder de hoofdarchitect en door de gemeenteraad. Daarna start de gemeente een terreinonteigeningsprocedure. Dit betekent dat het park hoogstwaarschijnlijk over minimaal twee jaar gerealiseerd zal zijn.

3. Lozenets Park met een nieuw compensatiemechanisme

Wat? Green Sofia’ start met een pilot op zoek naar een nieuw economisch model om eigenaren wiens eigendommen in de groene wiggen vallen, (anders dan door terreinonteigeningen) te compenseren. Het idee is dat eigenaren economisch profiteren van het creëren van nieuwe openbare ruimtes. Lozenets Park is een pilotproject, dat voorziet in de implementatie van juist deze nieuwe financiële mechanismen voor de implementatie van de parken en vervolgens voor andere groene wiggen.

Wanneer? Het nieuwe model moet worden voorbereid, besproken met experts en het publiek, en vervolgens moet er een prijsvraag worden gehouden en een ontwikkelingsplan worden opgesteld. Met de eigenaren moet overeenstemming worden bereikt over de regelingen op grond waarvan de compensatie plaatsvindt. Pas daarna start de realisatie van het park.
 

Sofia Rivers

4. Project voor fiets- en voetgangerscorridors langs de rivierbeddingen van de rivieren Vladayska en Perlovska

Wat? Het idee is om permanente fiets- en voetgangerszones aan te leggen langs de rivierbeddingen van de rivieren in de hoofdstad. Sinds vorig jaar worden in het kader van het initiatief "Rivers of Sofia" evenementen gehouden langs de stadsrivierbeddingen teneinde de voordelen van de ruimtes te laten zien. Nu moet worden onderzocht hoe ze continu kunnen worden gebruikt door fietsers en voetgangers. De meer realistische corridor lijkt op die op Slivnitsa Blvd., omdat daar de hoogte onder de bruggen groter is.

Wanneer?  Onderzoek naar hoe dit veilig kan gebeuren moet nog worden gedaan. Er moeten manieren worden bedacht hoe de corridors af te sluiten als er dergelijke verwachtingen zijn alsook welke interventies nodig zullen zijn. Hiertoe wordt allereerst een deskundig voorstel opgesteld en vervolgens wordt een prijsvraag uitgeschreven voor de transformatie van de routes.
 

5. Voetgangerspaden tussen de groene wiggen en de woonwijken

Wat?  Het doel is voetpaden aan te leggen die zorgen voor een vlotte verbinding tussen de groene wiggen en de woonwijken. Ze zijn gelegen op verschillende plaatsen en bevinden zich in verschillende fasen van gereedheid.

Wanneer? De projecten voor de loopbruggen over de Zuidelijke Boog liggen al klaar na een prijsvraag, aangezien voor een van de twee nieuwe locaties de terreinonteigeningen zijn afgerond. Voor de andere locaties zijn ze aanstaande, doordat het Gedetailleerd Stedenbouwkundig Plan nog niet in werking is getreden. Opdrachten en prijsvragen dienen nog te worden aangekondigd voor de andere loopbruggen. Sommige zullen dus in 2023 worden geïmplementeerd, terwijl voor andere de projecten klaar zullen liggen, zodat ze daarna direct kunnen worden geïmplementeerd.
 

6. Groene schoolpleinen en groene eilanden in de wijken

Wat? Het idee is pilotprojecten te draaien voor de groenaanleg op schoolpleinen in de gebieden met een tekort aan openbaar groen, die na het einde van de lessen door de mensen in de wijken kunnen worden gebruikt. Het andere idee is voor "pop-up" parken - kleine parkjes die geschikt zijn voor recreatie in buurten waar niet genoeg openbaar groen is. Dit omvat ruimtes tussen flatgebouwen, maar ook ruimtes die met kleine ingrepen kunnen worden veredeld.

Wanneer? “We hebben al een analyse van de gebieden klaar, we weten waar de scholen zijn, we moeten kijken welke het meest geschikt zijn, dan gaan praten met de directeuren en vervolgens de eerste school uitkiezen waarin een interventie het meest geschikt is. Na het testen van het model en indien er geen conflicten zijn, gaan we het vermenigvuldigen," zegt arch. Panajotova.
 

7. Fietsverbindingen tussen de wijken "Mladost", "Druzhba" en "Lyulin" en het centrum

Wat? De bedoeling is fietspaden aan te leggen zodat we de wijken Mladost, Druzhba en Lyulin met het centrum kunnen verbinden. Bij de aanleg van deze vaste routes moet worden voorzien wat voor ingrepen in de afzonderlijke secties nogid zullen zijn zodat deze routes fietspaden worden.

Wanneer? Een analyse van de routes is al gestart, waarbij problemen op de weg worden gesignaleerd, zoals het ontbreken van verlaagde trottoirs. "Er is een kleine vertraging opgelopen, maar nu is het de bedoeling het project prioriteit te geven en de meest geschikte plaatsen te vinden waarlangs deze fietspaden kunnen lopen," aldus arch. Panajotova. Ze merkt op dat na de renovatie van het Wester Park de verbinding met Lyulin nog makkelijker zal zijn.

Bron: Capital.bg