Bulgarije richt blik op digitalisering in landbouwsector

Het land heeft het potentieel om hoogwaardige technologieën te benutten ter ondersteuning van verschillende industrieën om hun concurrentievermogen te vergroten

Drone farming

Bulgarije heeft de afgelopen jaren een serieuze capaciteit getoond in de ontwikkeling van de software-industrie. Een aantal internationale bedrijven hebben kantoren geopend in de “Silicon Valley op de Balkan” of werken samen met lokale experts en teams. Onlangs heeft de digitale sector in het land zijn blik gericht op de landbouw. En andersom.

Eerste Agro Hackathon

Bewijs hiervan zijn de resultaten van de eerste Agro Hackathon in Bulgarije, die op 13 en 14 september nabij de stad Shumen plaatsvond. Het evenement werd georganiseerd door de Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden in Bulgarije, NIK Electronics Ltd. en NIK Academy, FarmHack.NL en de Bulgarian Digital Innovation Hub for Agriculture AgroHub.BG. Smart Agri Hubs en sponsoren hebben gezorgd voor de prijs voor de winnaars.

Meer dan 60 deelnemers, verdeeld over 11 teams, hebben 28 uur lang op de NIK Academy for Precision Agriculture zitten programmeren. Experts in de IT-industrie hebben hun werk in de rol van mentor ondersteund. De organisatoren hadden vier hoofdonderwerpen geselecteerd om aan te werken, namelijk: Bijenteelttechnologieën, Internet of Things, Kunstmatige intelligentie en Gegevensverwerking.

Bijen, robots en sensoren

Meer in het bijzonder waren de ideeën waaraan de gevormde teams werkten gerelateerd aan verschillende mogelijke innovaties in de werkzaamheden van boeren. Daaronder was een robot die in staat is sommige productieprocessen besturen, evenals een systeem voor het benutten van plantaardig productieafval, dat voornamelijk in kassen kan worden toegepast. Andere uitblinkers onder de ontwikkelingen waren het IoT (Internet of Things), dat consumenten met informatie kan ondersteunen; open source tools voor grote hoeveelheden data van productiemachines; een traceerbaarheidssysteem voor voedsel; een softwaretool die werkt samen met weerstations en helpt bij het analyseren van de door hen verzamelde gegevens.

IT-specialisten hebben serieuze aandacht besteed aan bijen. Dit was ook één van de richtingen die de organisatoren hadden gekozen. Eén van de tools die in deze richting werd ontwikkeld, was een waarschuwingssysteem voor bijen vóór het spuiten. De ontwikkelaars hebben al een site en een kaart gemaakt waarop elke boer het gebied kan markeren dat hij bewerkt. Respectievelijk heeft elke imker die zich in een gegeven gebied bevindt, de mogelijkheid melding per ​​e-mail te ontvangen – waar en wanneer zal worden gespoten. En in voorkomend geval, na het installeren van extra sensoren, is er een mogelijkheid voorzien om de bijenkorf automatisch te sluiten, als een maatregel ter voorkoming van verrassend spuiten.

Een ander project gewijd aan bijen heeft de ambitieuze taak afwijkingen in bijenkorven en weerstations te detecteren, wederom met preventie als doel.

Eén van de teams presenteerde een ontwikkeling voor software- en hardware-analyse van wijngaardgegevens. Hackers hebben een database met bladziekten ontdekt en deze in hun project geïntegreerd. Telers kunnen middels opnames van bladeren en automatische fotoherkenning informatie krijgen over of een plantage van wijnstokken ziek is en wat de ziekte is.

De grote prijs in de omstreden wedloop werd uiteindelijk gewonnen door de broers Alexander en Boris Brestnichki met een project voor oorsprong- en kwaliteitstracering van voedsel.

De eerste Agro Hackathon ‘bracht de geesten in beroering’ en vestigde de aandacht van boeren in het land op een onderwerp dat door de jaren heen is verwaarloosd, namelijk de digitalisering. Vanaf de toetreding van Bulgarije tot de Europese Unie (2007) tot 2018 is alleen al via het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling 1 miljard BGN geïnvesteerd in de modernisering van landbouwbedrijven. Die gelden werden voornamelijk uitgegeven aan zelfrijdende machines en grondbewerkingsuitrusting, terwijl digitale oplossingen voor het optimaliseren van productieprocessen niet als een prioriteit waren gesteld.

Strategische plannen

Alles wijst er echter op dat dit gaat veranderen, want het land was één van de eersten in de EU dat officieel zijn Nationale strategie voor digitalisering van landbouw en plattelandsgebieden heft aangenomen.  De versnelde digitalisering van de Bulgaarse landbouw en plattelandsgebieden, inclusief van het openbaar bestuur, is volgens dat document een noodzakelijk proces om de bureaucratische rompslomp te verminderen, productieprocessen te optimaliseren, de inkomsten en opbrengsten van boeren te verhogen, een duurzame bio-industrie te bereiken, de voedselveiligheid te handhaven in een milieu van verhoogde industrialisatie en nieuwe ongevestigde technologieën, van een dramatische toename van de concurrentievermogen en een verhoogde vraag naar Bulgaarse producten op de Europese interne markt en op wereldmarkten.

De strategie schetst enkele van de basisbehoeften van de afzonderlijke landbouwsectoren en om de gestelde doelen te bereiken zijn er ook begrotingen in opgenomen, die hoofdzakelijk worden gevormd door fondsen in het kader van het Programma voor plattelandsontwikkeling en uit nationale medefinanciering.

Graanproductie - precisietechnologieën voor kosten- en opbrengstoptimalisatie

Volgens de Digitaliseringsstrategie zijn investeringen in de graanproductie in Bulgarije noodzakelijk, met name in precisieapparatuur voor grondbewerking, zoals machines, werktuigen en toebehoren, vanwege de behoefte aan kwaliteitsvolle grondbewerking. De technologieën die moeten worden geïmplementeerd, zijn met name navigatiesystemen in elke trekker, zodat de percelen landbouwgrond beter kunnen worden geteelt en zodat er geen sprake zou zijn van slechte bewerking of tekortkomingen bij het zaaien, bemesten, spuiten, enz. Aan de andere kant zijn serieuze investeringen nodig in uitrusting met betrekking tot de noodzaak voor de implementatie van precisielandbouw, een variabele bemestings- of spuitingsnorm. Op basis van satelliet- of drone-afbeeldingen worden voorschriftkaarten gemaakt, afhankelijk van de sterke of zwakke ontwikkelingsgebieden van de velden. De sector heeft ook vanwege de grote gebieden mobiele applicaties nodig om de kwaliteit van het uitgevoerde werk te controleren. Gemengde gewassen zullen met de komst van gedigitaliseerde mechanisatie steeds meer in de plaats komen van de enorme gebieden met homogene gewassen met ald doel de verbetering van het ongediertebestrijding.

Groenten en fruit - innovaties voor het oogsten

Op fruit- en groenteboerderijen moet vooral worden geïnvesteerd in verwerkings- en oogstmachines. Dit is noodzakelijk wegens de tekort aan arbeidskracht in landbouwgebieden. Sensoren worden al op de markt aangeboden waarmee de rijpheid van groenten en fruit kan worden opgevolgd voor een optimale oogst. Ook zijn er machines die het bijna automatisch oogsten mogelijk maken en absoluut noodzakelijk zijn voor een efficiëntere landbouw. Het investeren in traditionele technologieën zoals netten en in nieuwe technologieën voor ongediertebestrijding zal de behoefte aan pesticiden verminderen. Dit zal tijd en middelen besparen door de naleving van de steeds kortere levertijden voor de grondstoffen mogelijk te maken. Investeringen in opslagfaciliteiten zijn ook nodig omdat daarbij bepaalde opslagomstandigheden voor de productie zijn veriest. De situatie is dezelfde ook bij de groenten waarbij investeringen nodig zijn, vooral in de modernisering van de machines en de opslagfaciliteiten.

Vee - voldoen aan de basisvereisten

Serieuze investeringen zijn in de veehouderij nodig, vooral in het inrichten van schuren die voldoen aan de vereisten voor het fokken van dieren (koeien, geiten, schapen). Het is ook noodzakelijk om te investeren in het creëren van omstandigheden zoals vochtigheid, temperatuur en ruimte met het oog op de stressvermindering bij dieren. Serieuze aandacht en naleving van alle voorschriften voor dierhouderij is noodzakelijk vanwege de huidige problemen met verschillende dierziekten. Behoorlijke vleesopslagfaciliteiten zijn vereist die conform de wet- en regelgeving wordt onderhouden. Ook zijn in de dierhouderij serieuze middelen nodig voor passend voer.

Innovaties - win-win-oplossingen voor boeren

Bulgarije is op zoek naar manieren om het potentieel van de nieuwe technologieën en de digitalisering in de landbouw te benutten met als doel de duurzaamheid en het concurrentievermogen van de sector te verbeteren en tegelijkertijd het dagelijkse werk van boeren te vergemakkelijken. Innovatie en het gebruik van nieuwe technologieën bieden winstgevende oplossingen in de Bulgaarse landbouw. Deze oplossingen combineren de voordelen voor het milieu en het klimaat terwijl ze tegelijkertijd de efficiëntie en het concurrentievermogen bevorderen. Vanaf nu, via strategische en andere documenten, via nationale en Europese financiering en via verschillende initiatieven, moet het land een manier vinden om digitale oplossingen en nieuwe technologieën toegankelijk te maken voor alle boeren - groot en klein, jong en oud, die verschillende soorten productie voortbrengen. Het gevolg zou een meer concurrerende en hoogproductieve Bulgaarse landbouwsector kunnen zijn.

By Marta Yonkova, SmartAgroStart