Brazilië, een dag in het leven van het Landbouwteam

Een hoofdtaak van het landbouwteam in Brazilië is bedrijven adviseren en assisteren bij sanitaire en fytosanitaire eisen aan import.

Denk aan eisen aan voor kaas, melkproducten, vlees etc. Dit zijn strenge eisen. In Brazilië maar ook in Europa. Voor Koningsdag 2022 waren we een keer zelf importeur. Een mooie gelegenheid om alle stappen van de import van dierlijke oorsprong van NL naar Brazilië te laten zien. Ramon Gerrits, specialist op dit terrein, nam acht foto’s.

Maar eerst waarom zijn deze maatregelen er:

Het acroniem SPS staat in het Engels voor “sanitary and phytosanitary measures” oftewel sanitaire en fytosanitaire maatregelen, die vooral bedoeld zijn om de veiligheid en kwaliteit van voedsel te waarborgen. Deze maatregelen beogen de gezondheid van mens, dier en planten te beschermen door middel van regels, procedures en controles, die zowel van toepassing zijn in eigen land als op de internationale handel van landbouwproducten. Een verplichte kost, dus, voor het landbouwteam aan de Nederlandse diplomatieke posten in Brazilië, vooral gezien het grote verkeer van landbouwproducten tussen beide landen.

Het betreft een onderwerp dat normaal gesproken weinig inzichtelijk is, vooral vanwege de complexiteit van de nationale wetgevingen (die ook per land verschillen) en de internationale afspraken omtrent het verkeer van landbouwproducten. De consument merkt hier meestal weinig van, maar voor exporterende bedrijven kan dit nogal lastig zijn, vooral wanneer er containers met landbouwproducten in de haven van bestemming worden aangehouden en zelfs teruggestuurd in verband met overtredingen van bestaande SPS maatregelen en afspraken.

Een ludieke manier om dit werk te illustreren, zonder de privacy van bestaande bedrijven te schenden, was de invoer van haring voor de viering van Koningsdag dit jaar op de ambassade in Brasilia. Omdat bederfelijke waar niet per diplomatieke koerier mag worden verzonden, wordt de maatjesharing als een normale  commerciële zending vanuit Nederland besteld, waarbij alle geldende SPS maatregelen in acht moeten worden genomen. Zie mijn belevenissen:

Foto’s met teksten (1 t/m 8)

1 - De loods (vliegveld Brasília)
Beeld: LAN, Brazilië
1 - De loods (vliegveld Brasília)
2 - De Inspectiedienst)
Beeld: LAN, Brazilië
2 - De inspectiedienst
3 - Alles in viervoud
Beeld: LAN, Brazilië
3 - Alles in viervoud
4 - Vooral wachten
Beeld: LAN, Brazilië
4 - Vooral wachten
5 - Afhalen
Beeld: LAN, Brazilië
5 - Afhalen
6 - Aankomst ambassade
Beeld: LAN, Brazilië
6 - Aankomst ambassade
7 - de inhoud
Beeld: LAN, Brazilië
7 - De inhoud
8 - Eindbestemming bereikt
Beeld: LAN, Brazilië
8 - Eindbestemming bereikt

Conclusie:

SPS is ingewikkeld maar belangrijk. Heb je vragen over wat mag en niet mag of heb je problemen bij de export naar Brazilië, neem dan contact met ons op. We staan voor je klaar.