Brazilië, nieuwe normatieve instructie uitgevaardigd over PRA’s - Pest Risk Analysis

Het Braziliaanse Ministerie van Landbouw MAPA heeft een langverwachte nieuwe Normatieve Instructie uitgevaardigd  die het uitvoeren van Plaag Risico Analyses (Pest Risk Analysis - PRA) soepeler maakt.

Normatieve Instructie 25 PRA
Beeld: Diário Oficial da União

De oude regeling was veel te streng in vergelijking met wat men in de meeste landen hanteert, waardoor er een rij ontstond van meer dan 700 PRA aanvragen, met als gevolg dat er praktisch geen nieuw plantmateriaal het land in mocht. Dit was vooral een nadeel voor de sierteelt, die daardoor geen nieuwe bloemensoorten op de Braziliaanse markt kon brengen. Een Nederlandse vertaling van deze nieuwe regeling bevindt zich hier onder. Het voornaamste verschil met de oude situatie is dat men thans geen officieel erkende derde instantie meer nodig heeft om het verzoek voor een PRA op te stellen en in te dienen; en dat de analyse voortaan op genus niveau wordt uitgevoerd en niet meer per soort, waardoor er meerdere soorten tegelijk kunnen worden toegelaten onder dezelfde PRA. Naar verluid zal ook het invoeren van plantmateriaal voortaan simpeler en goedkoper worden, gezien er minder monsterafnames per container zullen worden vereist.