Groei van het aantal registraties van biologische bestrijdingsmiddelen in Brazilië

In 2018 keurde het Braziliaanse Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Voedselvoorziening (MAPA) het gebruik van 52 nieuwe bestrijdingsmiddelen met lage toxiciteit goed, op een totaal van 450 registraties.  

Het gaat om pesticiden met een lage toxiciteit, die minder of niet schadelijk zijn voor de menselijke gezondheid.

Ze bevatten biologische, microbiologische, biochemische, semi chemische middelen of plantenextracten. Sommigen kunnen zelfs in de biologische landbouw gebruikt worden.

In 2017 werden 40 producten met lage toxiciteit geregistreerd van de 405 geregistreerde; in 2016 waren er 39 biologische van de 277.

MAPA SDA defensivos
MAPA SDA agrotóxicos

Door het nieuwe beleid om biologische producten prioriteit te geven, is de vertraging bij de registratie van deze producten drastisch verminderd. Op het moment varieert de gemiddelde tijd tussen de aanvraag tot registratie en de afronding van het proces van drie tot zes maanden.

Er zijn momenteel 1.345 aanvragen voor registratie van pesticiden die door het ministerie geanalyseerd worden. Naast het Ministerie van Landbouw worden de aanvragen ook geanalyseerd door het Ministerie van Volksgezondheid, van Milieu en het Nationale Bureau voor Gezondheidsbewaking (ANVISA).