Nieuwe wetgeving voor registratie etiketten van producten van dierlijke oorsprong

Per 18 januari jl is er in Brazilië een nieuwe wetgeving van kracht geworden voor de registratie van etiketten van dierlijke producten.

De registratie kan nu alleen nog maar elektronisch gebeuren. Er zijn op dit moment nog veel onduidelijkheden over de nieuwe regels en problemen met de registratie van bedrijven en etiketten. Zie ook “wet en regelgeving” op deze pagina. Indien u problemen hiermee ondervindt of vragen heeft neem dan svp contact op met LAN Brasilia (BRA-LNV@minbuza.nl).