12,5% van Vlaams gezinsbudget gaat naar voeding

De Vlaming besteedt 12,5 procent van zijn huishoudbudget aan voeding, wat een lichte stijging betekent ten opzichte van de voorafgaande jaren. Dat blijkt uit cijfers van Statistiek Vlaanderen. Het percentage komt overeen met 2.036 euro aan voeding (excl. dranken) per jaar per inwoner.

Voedsel supermarkt

Uitgaven per subcategorieën, leeftijdsgroep en inkomensklasse

Bijna een kwart van het budget wordt besteed aan de aankoop van vlees. In 2018 spendeerde de Vlaming er gemiddeld 459 euro per jaar aan. Op de tweede plaats staan brood en graanproducten, die zijn goed voor gemiddeld 371 euro per jaar. Daarna volgen melk, kaas en eieren (252 euro) en groenten (250 euro). Aan fruit gaf de Vlaming in 2018 gemiddeld 203 euro uit en aan vis 151 euro.

Wat opvalt is dat de jongste leeftijdsgroepen, jonger dan 30 jaar, beduidend minder uitgeven aan voeding dan oudere groepen. Alleenstaanden en koppels zonder kinderen geven per persoon dan weer meer uit dan huishoudens met kinderen. Gepensioneerden geven veel meer uit dan gemiddeld, werklozen dan weer minder dan gemiddeld. 

In 2018 spendeerde het Vlaamse gezin gemiddeld iets meer dan 4.600 euro per jaar aan voeding. Maar er is een groot verschil tussen de inkomensklassen. Zo gaven de 25 procent laagste inkomens 2.827 euro uit, terwijl dat bedrag bij de 25 procent hoogste inkomen 6.833 euro was. Daarmee is het voedingsbudget van de hoogste inkomens 2,4 keer hoger dan dat van de laagste.

Impact van stijgende welvaart

Ondanks de groeiende welvaart, waardoor men duurdere voedingsproducten is gaan kopen, en ondanks een groter assortiment voedingsmiddelen in supermarkten, is het aandeel voeding in het totale gezinsbudget met de helft gedaald in 45 jaar tijd (van 25% in 1973 naar 12,5% in 2018). Dit wordt verklaard door de Wet van Engel (het percentage voeding in het gezinsbudget daalt naarmate mensen rijker worden).

De stijgende welvaart heeft echter wel geleid tot een ruime verdubbeling van het aantal restaurantbezoeken (van 3% in 1973 naar 7,1% in 2016). Ook de stijging van het aantal werkende vrouwen (en dus van het aantal tweeverdieners) gedurende de laatste decennia ligt hier ongetwijfeld ten grondslag aan.

Vergelijking met andere Belgische gewesten en met Nederland

In absolute cijfers gaven de Vlamingen in 2018 (€2.263) meer uit aan voeding en niet-alcoholische dranken dan Brusselaars (€2.241) en Walen (€2.178). Echter, als men ook de genotmiddelen (drank, tabak, drugs) mee in ogenschouw neemt, dan bedroeg het gemiddelde jaarbudget in 2018 van een Brusselaar €2.611, van een Waal €2.557 en van een Vlaming €2.546.

In vergelijking met Nederland geeft de Belg een groter aandeel van zijn gezinsbudget uit aan voeding. Niet alleen de hogere supermarktprijzen zorgen hiervoor, maar ook de Bourgondische inslag van de Belg, waardoor hij/zij meer waarde hecht aan een uitgebreidere lunch en aan kwalitatief hoogstaande voedingsproducten.

Het Belgische gezinsbudget

In 2018 bedroeg het gemiddelde Belgische gezinsbudget €35.764, maar achter dit cijfer gaan grote regionale verschillen schuil (Vlaanderen €36.895, Wallonië €34.589 en Brussel €33.356). De uitgavenpost woning (huur, water, onderhoud…) is de grootste met 30,3%, gevolgd door voeding en genotmiddelen (samen 16,0%) en transport (11,4%). Alhoewel het aandeel woning sinds 1999 met 4 procentpunten is gestegen, is het aandeel van voeding & genotmiddelen over deze periode gelijk gebleven en van transport met 1 procentpunt afgenomen.

Meer informatie: www.vilt.be en www.statbel.fgov.be