Landbouwbeurs Agribex in België

Van 3 tot 8 december 2019 werd in Brussel de tweejaarlijkse Agribex-beurs gehouden. Deze beurs profileert zichzelf als “dé vakbeurs voor akkerbouw, veeteelt, tuin en groene zones” en is de grootste indoor beurs van België in deze sector. 4 Belgische ministers waren bij de opening van de beurs aanwezig (federaal minister van Landbouw Ducarme, federaal Minister De Block van Volksgezondheid, Vlaams minister-president Jambon en de Waalse minister van Landbouw Borsus). Het aantal bezoekers bleef net onder de kaap van 100.000 steken.

Op de beurs kon men o.a. informatie krijgen over de nieuwste technologieën ter verbetering van de efficiëntie van de bedrijfsvoering en om beter in te spelen op de uitdagingen inzake milieu en duurzaamheid. Daarnaast besteedde de beurs extra aandacht aan 3 thema eilanden: Smart Farming voor de akkerbouw, Feed the Future voor de veeteelt en de workshop Live voor de dealers.

Prijsuitreiking aan het Nederlandse bedrijf EMS

De beurs zet ook sterk in op innovatie, o.a. door elke editie prijzen uit te reiken in de categoriën plantaardige sector, dierlijke sector en tuin. Het Nederlandse bedrijf EMS kreeg in aanwezigheid van de hierboven genoemde Belgische ministers, de prijs “Gouden Hoef” in de categorie ‘dierlijke sector’ uitgereikt voor zijn innovatieve ammoniaksensor NH3 Analyzer. EMS gaat nu eerst een proefproject met ILVO (Instituut voor Landbouw- en Visserij- en Voedingsonderzoek) starten om de sensor verder te testen, alvorens het product in België te commercialiseren.

Klik op onderstaand filmpje om een indruk te krijgen van de prijsuitreiking.

Internationale karakter van de beurs

Bij de editie van dit jaar waren er ruim 300 standhouders aanwezig. Ongeveer één derde was afkomstig uit het buitenland, met Nederland als grootste vertegenwoordiger (18%), gevolgd door Frankrijk. LAN Brussel was aanwezig op de eerste (professionele) dag en sprak met verscheidene Nederlandse bedrijven. Deze bedrijven vertelden geen problemen te ondervinden bij het ondernemen in België. De meeste gaven aan te werken met retailers ter plekke om zo de Belgische markt te bedienen en waren lovend over de Belg als klant vanwege de stabiele vertrouwensrelatie die men na verloop van tijd met hen opbouwt. Andere bedrijven waren voor het eerst op deze beurs aanwezig om zo wat feeling met de Belgische markt te krijgen.

Belgische landbouwsector

Volgens cijfers van Federale Overheidsdienst Economie is er in België een daling gaande in het aantal landbouwbedrijven en wel met 2,5% per jaar. In absolute termen betekende dit een daling van 36.000 actieve boerderijen in 2017 naar ongeveer 34.200 in 2019.  

Voor meer informatie over de beurs, klik hier.