'Breed verpakkingsbeleid' voedingsindustrie België

Een wereld zonder verpakkingen is ondenkbaar. Vanuit dit uitgangspunt heeft Fevia, de federatie van de Belgische voedingsmiddelenindustrie, onlangs de website verpakkingen2025.be gelanceerd waarop een compleet overzicht te vinden is van het collectieve verpakkingsbeleid van de Belgische voedingsindustrie. Onder de noemer van een ‘breed verpakkingsbeleid’ beoogt de sector zo effectief mogelijk resultaat te halen via preventie, infrastructuur, handhaving én de recycling van duurzame verpakkingen. Het uiteindelijke doel is, volgens Fevia, om Europees koploper te blijven voor een duurzamer verpakkingsbeheer.

In 2018 presenteerde Fevia samen met sectorverenigingen Comeos, Unizo, Buurtsuper en Detic een reeks doelstellingen en initiatieven aan de Vlaamse regering om de switch te maken naar een duurzamer verpakkingsbeleid. De doelstellingen zijn als volgt:

  1. Het recycleren van 65% van plastic verpakkingen tegen 2023.
  2. Het inzamelen en recycleren van 90% van drankverpakkingen tegen 2022.
  3. Het dubbel zoveel selectief inzamelen van huishoudverpakkingen die buitenshuis zijn gebruikt.
  4. Naar 50% gerecycled materiaal in drankverpakkingen tegen 2025.
  5. Het 100% recyclebaar/herbruikbaar/biodegradeerbaar maken van verpakkingen tegen 2025.
  6. Een reductie van minstens 20% van zwerfafval tot 2020, en een reductie van 50% van huishoudelijke verpakkingen in zwerfafval tegen 2025.

Concrete initiatieven horend bij het verpakkingsbeleid komen uit het bedrijfsleven. Zo’n 9 bedrijven uit de sector (AB Inbev, Alken Maes, Coca Cola, Danone, Mars, Nestlé, Pepsico, Spadel en Unilever) streven ernaar om op hun eigen manier bij te dragen aan de gestelde doelen. Wat betreft het statiegeldsysteem herhaalt de sector daar niet direct heil in te zien. Grensaankopen spelen daar een grote rol bij: een opeenstapeling van heffingen is niet wenselijk. De nieuwe blauwe zak is een goed werkend systeem (deze mag alle plastic verpakkingen bevatten en wordt door de afvaldiensten periodiek opgehaald) en wordt gefaseerd overal ingevoerd.

Fevia herhaalt ook dat de doelen geen eindbestemming vormen: achter de schermen gebeurt er namelijk nog veel onderzoek voor de toekomst. Hoewel een wereld zonder verpakkingen ondenkbaar is, betekent dat niet dat niet alles op alles gezet moet worden om verpakkingen zoveel mogelijk te beperken en ze zo duurzaam mogelijk te maken, aldus Fevia voorzitter Jan Vander Stichele. Dat is goed nieuws voor Nederlandse bedrijven met innovatieve ideeën: het concretiseren van het verpakkingsbeleid in de praktijk biedt een kans om daaraan bij te dragen.

Bron: vilt.be