Grensoverschrijdende samenwerking rond stadslandbouw

Believer of niet, feit is dat er op het vlak van stadslandbouw veel gebeurt aan beide kanten van de landsgrenzen. Zowel in Nederland als in België ontplooien zich tallozen initiatieven, gaande van volkstuintjes tot heuse aquaponics installaties. Het ene project blijkt een gigantisch succes, het andere kan een extra duw in de rug gebruiken. Ook de politiek spreekt zich uit over een tweesporenkarakter voor de landbouw van de toekomst: enerzijds moet productie op hoog niveau blijven bestaan, anderzijds is er ruimte en noodzaak voor lokale initiatieven.

Hoewel traditiegetrouw veel uitwisseling plaatsvindt tussen België en Nederland, bleken op het terrein van stadslandbouw nog niet veel grensoverschrijdende initiatieven tot stand gekomen te zijn. Daarom nam het landbouwkantoor in 2017 het initiatief om aan de hand van een seminar, Nederlandse en Vlaamse stakeholders bij mekaar te brengen. Maar liefst 90 geïnteresseerden meldden zich aan. Een verslag hiervan vindt u hier.

De bijeenkomst werd een dusdanig succes dat vervolg niet kon uitblijven. Daarom werd in november 2018 een tweede bilateraal seminar georganiseerd, ditmaal in Nederland (Leiden). Met 110 deelnemers werd ook dit initiatief zeer gewaardeerd. De verschillende presentaties en workshops toonden aan dat stadslandbouw zijn ‘tijdelijk’ of ‘voorwaardelijk’ karakter wel voorbij is en zich in een nieuw ontwikkelstadium bevindt. Stadslandbouw kan wel degelijk een (deel van) het antwoord zijn op het wereldvoedselvraagstuk, consumenten staan open voor alternatieve landbouwmodellen en met het juiste draagvlak vanuit de overheden komen zeer succesvolle initiatieven tot stand. Op de website van Stadslandbouw Nederland vindt u een verslag, inclusief foto’s.

Het landbouwkantoor laat dit interessante onderwerp niet los en gaat ook de komende tijd aan de slag om stakeholders met mekaar in contact te brengen, ook op politiek niveau.

Comic stadslandbouw