Binationale Water Conferentie Argentinië - Nederland

Op 29 en 30 oktober organiseerde de ambassade een succesvolle binationale waterconferentie. Argentijnse Staatssecretaris water Pablo Bereciartua en NL Water Gezant Henk Ovink presenteerden twee grote bilaterale pre-haalbaarheidsstudies aan burgers, overheden en professionals.

De ontwikkeling van deze projecten heeft veel invloed op landbouw en natuur. Ze vragen grote betrokkenheid van producenten en NGO’s: een mogelijke grote binnenlandse waterweg voor watermanagement (overloop en irrigatie) en agrologistiek, en de ontwikkeling van een visie op een duurzame Parana-Delta - één van de grootste ter wereld. De landbouwraad modereerde het high-level panel daarover.

Andere samenwerkingen in agro/water kwamen aan bod: twee WUR-sprekers over watergebruik in de zuivelproductie én over klimaatverandering en water in de landbouw.

De minister van landbouw van provincie Buenos Aires, Leonardo Sarquís, sprak over de samenwerking met Nederland op waterbestuur in rurale gebieden.

Ook was er aandacht voor 100 jaar WUR.

Duidelijk is dat de water-voedsel-klimaat-nexus hoog op de Argentijnse agenda staat, waarbij een inhoudelijke inzet vanuit Nederland en LNV gewenst én hoog aangeschreven is.  

Opening van de binationale water conferentie

v.l.n.r. Pablo Spalletti Presidente INA, Henk Ovink, Pablo Bereciartua, Roel Nieuwenkamp NL ambassadeur in Argentinië

Marcela Laguzzi van NWP Netherlands Water Partnership, met verschillende Argentijnse producenten

Marcela Laguzzi van NWP Netherlands Water Partnership, met verschillende Argentijnse producenten