‘Meer bestaanszekerheid in Algerije met inzet Nederlands bedrijfsleven’

Maak kennis met landbouwraad Sabrina Waltmans. Zij is sinds de zomer van 2019 actief voor het Nederlandse agrobedrijfsleven in Algerije en Tunesië. “Nederland wordt hier gezien als motor van agrarische ontwikkelingen.”

Sabrina Waltmans
Sabrina Waltmans

Algerije is op dit moment voor zo’n 50% afhankelijk van voedselimporten. In Tunesië ligt dat percentage lager, maar ook dit land produceert niet genoeg voedsel om de eigen bevolking te voeden. De groeiende bevolkingsomvang in beide landen is niet hand in hand gegaan met de landbouwproductie. Dat heeft geleid tot meer import van voedsel.

In plaats van te investeren in modernisering van de landbouw, is gekozen voor import van voedsel. “De landbouw is in een negatieve spiraal terechtgekomen, terwijl de potentie enorm is”, zegt Sabrina Waltmans. “Het Nederlandse agrobedrijfsleven en de kennisinstellingen kunnen hierbij zeker een rol spelen. Het is mijn taak als landbouwraad om betrokken partijen hier en in Nederland met elkaar in contact te brengen.”

Nieuwe post

Tot in de jaren negentig was er een landbouwraad gevestigd op de Nederlandse ambassade in Algiers. Nadat deze post werd gesloten, werden de belangen van het Nederlandse agrobedrijfsleven behartigd vanuit Frankrijk en later Marokko. Sinds de zomer van 2019 is het landbouwbureau in Algiers weer open met Waltmans in de functie van landbouwraad.

'Een van de grootste problemen in deze landen is de grote werkloosheid, vooral onder jongeren'

Achtergrond

Zij heeft Arabisch gestudeerd en vervolgens internationale economie en economische geografie aan de Universiteit Utrecht. Zij had verschillende functies bij RVO, vooral op het terrein van handelsbevordering en ontwikkeling van de lokale private sector. Het Midden-Oosten en Noord-Afrika, de zogeheten MENA-regio, was haar belangrijkste aandachtsgebied. Algerije en Tunesië zijn Waltmans dus bepaald niet onbekend.

U spreekt de taal en kent de regio. Wat maakt deze landen zo interessant?

“Mijn hart ligt in deze regio, ik vind het altijd plezierig om hier te zijn. De cultuur, geschiedenis, mooie steden en indrukwekkende woestijnen, in combinatie met de gastvrijheid die ik hier ervaar, maakt het allemaal prachtig om hier landbouwraad te mogen zijn.”

Aardappelteelt in Algerije
Aardappelteelt in Algerije

Wat is uw belangrijkste drijfveer?

“Een van de grootste problemen in deze landen is de grote werkloosheid, vooral onder jongeren. Dat leidt tot een trek van het platteland naar de steden. Om de bewoners op het platteland meer bestaanszekerheid te bieden, is het nodig om de landbouw te ontwikkelen. Dat geeft meer voedselzekerheid én meer werk. Vanuit mijn rol als landbouwraad kan ik daar een bijdrage aan leveren.”

Waarom nu toch weer een landbouwraad in Algerije?

“Dat heeft alles te maken met het buitenlandse beleid van de Nederlandse regering. Het ministerie van Buitenlandse Zaken geeft Noord-Afrika hoge prioriteit. Algerije en Tunesië zijn, politiek en economisch gezien, instabiel en dat leidt tot migratie naar Europa. Het is in het belang van Europa én van deze landen zelf om de economie op gang te brengen.

Jarenlang heeft Algerije kunnen leven op de inkomsten uit olie en gas. Dat is een aflopende zaak, er wordt naarstig gezocht naar alternatieven, naar diversificatie van de economie. De agrarische sector wordt daarbij door de overheid in Algerije gezien als perspectiefvol. Daarbij wordt op de eerste plaats gekeken naar Nederland, mede door positieve ervaringen met samenwerking in het verleden. Een voorbeeld van zo’n business to business samenwerking is de realisering van een opslag in een belangrijk aardappelgebied, waardoor na de oogst niet alle aardappelen tegelijkertijd op de markt komen, maar onder de juiste condities worden bewaard.

Reden om actiever te worden in Algerije is ook dat het land een zeer belangrijke handelspartner van Nederland is. Veel melkpoeder, pootgoed en andere agrofoodproducten vinden hun weg naar de Algerijnse markt.”

'In de aardappelteelt, zuivel en tuinbouw kunnen grote stappen vooruit worden gezet'

Welke kansen ziet u voor het Nederlandse bedrijfsleven?

“Om de productiviteit van de agrarische sector op een hoger peil te brengen, moet de hele keten worden aangepakt. Van uitgangsmateriaal tot verwerking van de producten en alle schakels die daartussen zitten. In Tunesië is bijvoorbeeld een aantal Nederlandse groentetelers actief rond Djerba en Gabes waar de productieomstandigheden gunstig zijn. Op het gebied van ketensamenwerking lopen Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen voorop. De landbouw in deze landen smeekt om kennisoverdracht.”

Aan welke sectoren denkt u vooral?

“Drie springen eruit: aardappelteelt, zuivel en tuinbouw. In vooral deze sectoren kunnen grote stappen voorwaarts worden gezet. Bovendien bestaan er in deze drie sectoren al contacten met Nederland. Dat geldt zeker voor de aardappelteelt. Van oudsher is Algerije een grote afnemer van Nederlandse pootaardappelen. Nu wordt in deze sector de stap gezet naar meer toegevoegde waarde, bij voorbeeld door aardappelen te verwerken tot frites en chips. Dat vraagt om andere rassen en betere kwaliteit van de aardappelen. Kortom, nieuwe kansen voor Nederlandse pootgoedleveranciers.”

Op welke manier kan Nederland bijdragen aan een meer circulaire landbouwproductie in Algerije en Tunesië?

“In deze landen speelt efficiënt waterbeheer een cruciale rol, vooral in de oasegebieden in de Sahara. Nederland kan daar een belangrijke bijdrage in leveren door kennis- en technologieoverdracht. Algerije en Nederland hebben al afgesproken samen te werken op het gebied van afvalverwerking. Zo kunnen organische reststoffen uit de landbouw verwerkt worden tot meststof om de bodemvruchtbaarheid te verbeteren.”

Hoe gaat u uw aandacht verdelen tussen Algerije en Tunesië?

“Door mijn aanwezigheid in Algerije kan ik hier de grootste stappen zetten. Recent is onder mijn leiding een landbouwassistent begonnen op de Nederlandse ambassade in Tunis. Dat biedt de mogelijkheid om ook daar meer te gaan doen.”

Contact

Landbouwteam Nederlandse ambassade Algiers en Tunis
Email Algiers: alg-lnv@minbuza.nl
Email Tunis: tun-lnv@minbuza.nl

September 2019