21 februari Handelsmissie agrifood en tuinbouw naar VAE en Expo 2020 Dubai

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

 • Datum -
 • Locatie VAE en Expo Dubai

Wilt u zakendoen in de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) op het gebied van agrifood of tuinbouw? Neem dan van 21 tot en met 23 februari 2022 deel aan de handelsmissie met de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (nader te bevestigen) naar de VAE (Dubai & Abu Dhabi) en de Expo 2020 Dubai.

Handelsmissie VAE

Sinds oktober 2021 neemt Nederland deel aan de Expo 2020 in Dubai. Dit is de eerste wereldtentoonstelling in het Midden Oosten. Onder het motto: 'Uniting Water, Energy and Food', presenteert ons land zich in een uniek paviljoen aan de wereld.

Rondom 20 februari vindt op de EXPO ook de 'Food, Agriculture & Livelihoods' week plaats. Thema's zoals tuinbouw en agrifood komen tijdens deze week uitgebreid aan bod. Een hoogtepunt zal het Tuinbouwcongres zijn dat op 21 en 22 februari wordt georganiseerd vanuit de overheid. Voor uw bedrijf of kennisinstelling is deze handelsmissie een ideale mogelijkheid om uw netwerk uit te breiden en om kansen te verzilveren.

Let op: Voor deze handelsmissie geldt een COVID-19-clausule.

Agrifood- en tuinbouwsector in VAE

Voor Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen zijn er volop mogelijkheden op het gebied van agrifood en tuinbouw. De VAE toont veel belangstelling voor Nederlandse innovatieve en geïntegreerde oplossingen voor de agrifood en tuinbouw. Deze sectoren zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en onderdeel van de meerjarige inzet van Nederland in de Golf.

De NEXUS, water, energie, voedsel is de paraplu waaronder Nederlandse activiteiten in de Golfregio plaatsvinden. Hierbij helpen we met het behalen van de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG's) door voor landbouw in te zetten op:

 • efficiënt produceren en minder voedselverspilling;
 • efficiënt gebruik van schaarse grondstoffen;
 • efficiënt watergebruik;
 • efficiënt gebruik van alternatieve energiebronnen.

De VAE heeft een duidelijke strategie op het gebied van voedselzekerheid. Onder andere met grote investeringen in de tuinbouw- en pluimveesector om de eigen productiecapaciteit te vergroten. De Emiraten kijken hierbij in het bijzonder naar buitenlandse kennis, expertise en technologie.

Voor wie?

Deelname staat open voor Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen die actief zijn in de volgende sectoren:

 • Agri & Food
 • Tuinbouw en uitgangsmaterialen

Tijdens deze handelsmissie helpen wij u om uw kansen in de Verenigde Arabische Emiraten in kaart te brengen. Wij ondersteunen u om vervolg te geven aan bestaande of eerder gelegde contacten. Bijvoorbeeld contacten die u afgelopen voorjaar tijdens de virtuele handelsmissie opdeed.

De geplande aanwezigheid van de minister geeft u bovendien een unieke kans om op hoog niveau contacten te leggen en uit te bouwen. U kunt van de mogelijkheid gebruikmaken om in het bijzijn van de minister bijvoorbeeld contracten of een intentieverklaring te ondertekenen. Wij nodigen in het bijzonder ook vrouwelijke ondernemers uit om deel te nemen.

Waarom meedoen?

De VAE maakt sinds de jaren '70 een enorme economische ontwikkeling door. De Emiraten groeiden uit tot een moderne economie. Tegenwoordig is de VAE een belangrijke economische, financiële en logistieke hub voor de regio.

Voedselzekerheidsstrategie VAE biedt kansen

Sinds 2018 werkt de VAE aan een nationale voedselzekerheidsstrategie. De komende jaren zullen grote investeringen worden gedaan in kennis en technologie voor het lokaal produceren van plantaardig en dierlijk voedsel. Daarnaast zoekt de VAE zekerheid voor importleveringen. Nederland is hiervoor een belangrijke handelspartner. Nederlandse bedrijven beschikken over sector-brede kennis en kunde die relevant is voor lokale partijen. Ruim 350 Nederlandse bedrijven zijn actief in de VAE. Ze gebruiken deze landengroep vaak als uitvalsbasis voor de rest van de Golfregio, Afrika en Zuid-Azië.

Voor Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen zijn er volop mogelijkheden op het gebied van agrifood en tuinbouw. Reis met ons mee om deze kansen verder te verkennen.

Heeft u de missie van 31 oktober - 4 november gemist? Kijk dan naar een korte impressie.

Programmaonderdelen

Voor beide sectoren bieden wij een maatwerkprogramma aan. Op hoofdlijnen bestaat het programma uit de volgende onderdelen:

 • Informatieve seminars
 • Sectorspecifieke bedrijfsbezoeken
 • Netwerkevenementen
 • Handelsreceptie / handelsdiner
 • Individuele matchmaking

De programmaonderdelen vinden plaats op verschillende locaties. Zowel op het Expo-terrein in Dubai als elders in de Emiraten – als de dan geldende maatregelen het reizen tussen de verschillende Emiraten mogelijk maken.

Beurzen

Beursdeelname maakt geen deel uit van het handelsmissieprogramma. Maar u kunt deze missie combineren met een aantal beurzen die rond dezelfde tijd plaatsvinden. Wilt u als exposant hieraan deelnemen? Dan kunt u zich op eigen gelegenheid hiervoor registreren.

Voorlopig programma

Datum Activiteit
Maandag 21 februari (Dubai)

Ochtend:
- Kick off bijeenkomst NL paviljoen EXPO
- Seminar

Middag:
- Bezoek Expo Dubai 2020 (Foodweek)
- Individuele matchmaking

Avond:
- Trade Receptie op NL paviljoen EXPO

Dinsdag 22 februari (Dubai/Abu Dhabi) - Bezoek Expo Dubai 2020 - Individuele matchmaking
- Bedrijfsbezoeken
Woensdag 23 februari (Dubai/Abu Dhabi)

Dag:
- Seminar
- Individuele matchmaking
- Bedrijfsbezoeken

Avond:
- Debriefing en einde handelsmissie

Kosten en deelname

Meld u aan voor de handelsmissie. De uiterste aanmelddatum is 21 januari 2022. Inschrijving inclusief deelname aan individuele matchmaking sluit 14 januari.

Kosten

Deelname kost € 950 per organisatie. Het dienstenpakket bevat:

 • Deelname aan de collectieve programmaonderdelen zoals seminars en bedrijfsbezoeken;
 • Individuele matchmaking (netwerkgesprekken op maat);
 • Handelsreceptie;
 • Netwerkevenementen;
 • Bezoek aan Expo Dubai 2020;
 • Lokale ondersteuning door de organisatie;
 • Lokaal vervoer (gekoppeld aan het missieprogramma).

Reis- en verblijfskosten zijn voor eigen rekening en risico. Wij informeren u na 21 januari 2022 of de missie zal plaatsvinden.

Deelname

 • Het maximum aantal personen voor deze handelsmissie is 40.
 • Per organisatie kan zich (voorlopig) 1 deelnemer aanmelden.

Deelname aan deze missie staat uitsluitend open voor Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen die passen binnen bovenstaand genoemde opzet en inhoudelijke focus van deze handelsmissie. Aanmelding en de automatische ontvangstbevestiging betekent daarom niet dat u automatisch bent toegelaten tot de handelsmissie. U ontvangt een definitieve bevestiging van uw deelname na sluiting van de aanmeldperiode.

COVID-19 clausule

De organisatie neemt op 24 januari 2022 een besluit over het doorgaan van deze handelsmissie op basis van het dan geldende reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken en de in de VAE dan geldende inreisregels. Deelnemers worden hierover meteen geïnformeerd. Bij uitstel of annulering worden geen deelnemerskosten in rekening gebracht.

Mocht het reisadvies in de periode tot vertrek ten nadele wijzigen, dan behoudt de organisatie zich het recht voor om de handelsmissie te annuleren. Uiteraard worden dan geen deelnemerskosten in rekening gebracht.

Let op: zonder vaccinatie en regelmatige PCR-testen tijdens de missie kunnen wij uw deelname aan alle programmaonderdelen van deze missie niet garanderen.

Individuele Emiraten hanteren verschillende regels voor COVID-19. Voor toegang tot sommige beurzen, evenementen en publieke ruimtes in het Emiraat Abu Dhabi, is vaccinatie verplicht. EXPO is alleen toegankelijk met vaccinatie of negatieve PCR-test van maximaal 72 uur. Voor andere evenementen en bezoeken is toegang mogelijk met vaccinatie en/of negatieve PCR test van maximaal 24-96 uur (afhankelijk van de dan geldende eisen van de gesprekspartner of het te bezoeken bedrijf/locatie). Elke deelnemer moet bereid zijn PCR-testen te ondergaan en wij adviseren u wordt geadviseerd om volledig gevaccineerd te zijn.

De lokale maatregelen zijn aan verandering onderhevig en worden nauwlettend gemonitord door de Nederlandse vertegenwoordiging in de VAE. U wordt voor uw vertrek geïnformeerd over de dan geldende maatregelen en voorwaarden.

Meer weten?

Heeft u nog vragen over deze missie? Neem dan contact op met:

Jos Hermsen
Projectmanager missies
E: jos.hermsen@rvo.nl

Karin Schipper
Projectmanager missies
E: karin.schipper@rvo.nl

Organisatie

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) organiseert deze missie in samenwerking met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de ambassade in Abu Dhabi en het consulaat-generaal in Dubai.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

De overheid vindt het belangrijk dat Nederlandse bedrijven die zakendoen in het buitenland, dit maatschappelijk verantwoord doen en verwacht dat zij werken volgens de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen. Hierin zijn de MVO-normen voor internationaal actieve ondernemers vastgelegd. Lees meer over verantwoord ondernemen in de Golfstaten.

Het naleven van deze OESO-richtlijnen is een van de voorwaarden om deel te kunnen nemen aan deze missie. Om te kunnen beoordelen of uw bedrijf of organisatie voldoet aan deze voorwaarden vragen wij u om bij uw aanmelding een MVO-zelfscan in te vullen.