22 januari Handelsmissie watermanagement naar Oman en Saoedi-Arabië

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

 • Datum -
 • Locatie Oman en Saoed-Arabië

Bent u actief in de watersector en biedt uw bedrijf innovatieve oplossingen aan op het gebied van afval- en drinkwatermanagement, waterbeheer en ontzilting? Wilt u handelscontacten leggen en zakendoen in Oman en Saoedi-Arabië? Neem dan van 22 tot en met 27 januari 2022 deel aan onze fysieke handelsmissie naar deze 2 Golfstaten.

Water

Bent u actief in de watersector en biedt uw bedrijf innovatieve oplossingen aan op het gebied van afval- en drinkwatermanagement, waterbeheer en ontzilting? Wilt u handelscontacten leggen en zakendoen in Oman en Saoedi-Arabië? Neem dan van 22 tot en met 27 januari 2022 deel aan onze fysieke handelsmissie naar deze 2 Golfstaten.

De Golfregio is door het Water Resources Institute (WRI) erkend als regio met het hoogste risico op waterstress in 2040. Alle 6 Golfstaten in het gebied hebben te maken met grote waterschaarste. Ze worden in een onderzoek van het WRI in de top-10 geplaatst als het gaat om 'water stress by country 2040'. Oman en Saoedi-Arabië kijken met veel interesse naar Nederland voor innovatieve wateroplossingen.

Tijdens deze handelsmissie heeft u ruime gelegenheid om te netwerken met potentiële klanten, zakenpartners en publieke stakeholders. U krijgt een update over trends, marktkansen en voorbeeldprojecten. Voor kansen in de watersector kijken we in deze missie specifiek naar watermanagement, drinkwatertechnologie en afvalwatertechnologie.

Waarom deelnemen?

Tijdens deze missie:

 • krijgt u inzicht in uw marktkansen in Oman en Saoedi-Arabië op bovenstaande thema's;
 • komt u in contact met nieuwe potentiële partners en klanten;
 • kunt u uw eigen contacten weer eens fysiek ontmoeten;
 • krijgt u inzicht in hoe uw bedrijf kansen kan benutten op deze markten. Dit aan de hand van concrete voorbeeldprojecten;
 • profiteert u van het netwerkeffect van samen optrekken met andere Nederlandse bedrijven die gericht zijn op markten in de Golfregio;
 • kunt u consortia vormen door publiek-private samenwerkingen aan te gaan die zeker in deze regio van toegevoegde waarde kunnen zijn.

Voor wie?

Deelname staat open voor Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen die actief zijn in de volgende subsectoren:

 • waterbeheer en (afval)watermanagement;
 • integraal waterbeheer in gebieden met waterschaarste, waaronder watergebruik in de landbouw;
 • duurzame waterbehandeling;
 • watertechnologie.

U kunt zich ook inschrijven als u al eerder aan een handelsmissie of beursbezoek heeft deelgenomen.

Voorlopig programma

Het programma wordt de komende maanden verder ingevuld. Hierbij houden wij rekening met de input van deelnemende bedrijven.

 • Op 11 november van 11:30 - 12:00 uur is er een statusupdate voor de deelnemers.
 • Op 10 januari 2022 is er een deelnemersbijeenkomst van 10:00 - 12:00 uur. Deelnemers krijgen bericht.
Datum Tijd Voorlopig programma
10 januari 2022 10:00 Deelnemersbijeenkomst (Nederland)
22 - 24 januari

Programmaonderdelen Saoedi-Arabië:

 • (onder andere) introductie tot de marktkansen in Saoedi-Arabië;
 • vakinhoudelijke rondetafelgesprekken met relevante ministeries en kennisinstellingen;
 • internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen;
 • netwerkrecepties en bedrijfsbezoeken.
22 januari Aankomst Riyad
23 januari Receptie met PIB waste management
24 januari Namiddag/avondvlucht Riyad - Muscat
25 - 26 januari

Programmaonderdelen Oman

 • (onder andere) introductie tot de marktkansen in Oman;
 • vakinhoudelijke rondetafelgesprekken met relevante ministeries en kennisinstellingen;
 • internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen;
 • netwerkrecepties en bedrijfsbezoeken.
26 januari Avond/nacht/of ochtendvlucht Oman - Nederland
27 januari Aankomst in Nederland

Waterschaarste en andere uitdagingen in de Golfregio

Oman en Saoedi-Arabië staan voor bijzondere uitdagingen op het gebied van watermanagement, waterschaarste en verzilting. De hoeveelheden grondwater en oppervlaktewater zijn beperkt; er zijn vrijwel geen rivieren en er valt weinig neerslag.

Waterschaarste maakt de drinkwaterproductie in de Golfregio duur en brengt ook andere problemen aan het licht. Zo beslaat het waterverbruik in de landbouw 70-80% van het totale waterverbruik en ontstaat er verzilting van het grondwater. Bij de productie van olie wordt veel water verbruikt en vervuild; ook het hergebruik van gezuiverd water hierbij is nog beperkt. Kortom: de waterefficiëntie is klein.

Ondanks de bestaande schaarste groeit zowel de economie als de bevolking. Eb dat zorgt voor een steeds grotere druk op de beperkte natuurlijke waterbronnen.

Kansen in innovatieve watervoorziening

De landen in de Golfregio zijn door de beperkte hoeveelheid zoetwatervoorraden sterk afhankelijk van ontzilting. Dit zorgt voor onder andere een hoge energierekening en een enorme berg zout als restproduct.

De stijgende vraag naar water vraagt grote investeringen om de drinkwatervoorziening en infrastructuur te kunnen garanderen. Uitdagingen in beide landen zijn het beperken van het gebruik van grondwater, ontzilting, hergebruiken van gezuiverd afvalwater, waterefficiëntie, en energie-efficiëntie. Hier liggen de kansen voor de innovatieve en technologische oplossingen die Nederlandse bedrijven bieden.

Investeringen in water

De toenemende vraag naar water heeft investeringen nodig om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen.

Oman en Saoedi-Arabië verwachten daarom in de komende jaren investeringen te doen om de capaciteit voor ontzilting van drinkwater te vergroten. Ook willen de landen uitbreiding en vernieuwing van de distributienetwerken voor de opslag van watervoorraden en voor afvalwaterzuiveringsinstallaties.

In Saoedi-Arabië wordt momenteel gewerkt aan meerdere grote projecten met een focus op water. Hieronder vallen ook de projecten NEOM en Red Sea Development. NEOM kan gezien worden als een testomgeving voor innovatie op het gebied van afvalwaterbehandeling. Er zijn plannen voor de bouw van meerdere opslagruimtes van watervoorraden en afvalwaterzuiveringsinstallaties.

Strategische samenwerkingen met Nederland

Nederland, waterland, is al jaren actief in de regio. Met Oman bestaat al een strategische samenwerking op het gebied van water. Delegaties uit Oman bezoeken regelmatig de Amsterdam International Water Week. Daarnaast is er samenwerking tussen een aantal Nederlandse onderwijsinstellingen en de King Abdullah University of Science and Technology (KAUST) van Saoedi-Arabië. Water is ook één van de focusthema's voor de Expo Dubai in 2021.

In dit kader is water een van de 4 'tracks' binnen de voorgenomen handelsmissie naar Dubai begin november, onder leiding van demissionair minister De Bruijn.

Deelname en kosten

Meld u aan. De uiterste inschrijfdatum is 8 december 2021. Deelname kost € 500 exclusief btw per bedrijf (maximaal 1 deelnemer per bedrijf in verband met het coronavirus). De voertaal is overwegend Engels. Inbegrepen bij de kosten zijn de programmaonderdelen van deze handelsmissie.

Niet inbegrepen zijn reis-, verblijfs-, boekings- en annuleringskosten. Wij raden u aan hiermee rekening te houden bij boeking.

Meer weten?

Heeft u vragen over het programma of over logistieke en financiële zaken? Wij helpen u graag verder.

Neem contact op met:

Gazizah Bahmany 
Business Development Coach Golfregio
 Rijkdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
T: 06 55 34 65 11
E: gazizah.bahmany@rvo.nl

Organisatie

Deze handelsmissie wordt georganiseerd door de Nederlandse ambassades in Saoedi-Arabië en Oman, het Regional Business Development team in de Golfregio en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De missie wordt uitgevoerd met lokale partners op het gebied van water.

COVID-19-clausule

De organisatie neemt op 9 december 2021 een besluit over het doorgaan van deze handelsmissie op basis van het dan geldende reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en de op dat moment in Oman en Saoedi-Arabië geldende inreisregels. Deelnemers worden hierover zo spoedig mogelijk geïnformeerd. Bij uitstel of annulering worden geen deelnemerskosten in rekening gebracht.

Mocht het reisadvies alsnog wijzigen in de periode vanaf 9 december tot vertrek? Dan behoudt de organisatie zich het recht voor om de handelsmissie alsnog te annuleren. Uiteraard worden dan geen deelnemerskosten in rekening gebracht.

Verplichte Covid-19 vaccinatie Oman en Saoedi-Arabië

Voor toegang tot Oman en Saoedi-Arabië is het verplicht om volledig gevaccineerd te zijn tegen COVID-19. Als u niet al 14 dagen of langer (volledig) gevaccineerd bent, moet u (minimaal) 7 dagen in (hotel)quarantaine gaan. Daarnaast moet u bereid zijn PCR-testen te ondergaan. Als u niet volledig gevaccineerd bent, moet u er rekening mee houden dat u naar alle waarschijnlijkheid niet aan alle programmaonderdelen van deze missie kunt deelnemen.

Uitgebreidere informatie over de coronamaatregelen en reisadviezen voor Oman en Saoedi-Arabië vindt u op de site van de rijksoverheid. De lokale maatregelen zijn aan verandering onderhevig en worden nauwlettend gemonitord door de Nederlandse vertegenwoordiging in Oman en Saoedi-Arabië. U wordt voor uw vertrek geïnformeerd over de dan geldende maatregelen en voorwaarden.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

De overheid verwacht van alle Nederlandse bedrijven dat zij internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO). Dit doen zij onder andere door de OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen en de UN Guiding Principles on Business and Human Rights na te leven. Hierin zijn de MVO-normen voor internationaal actieve ondernemers vastgelegd. Lees informatie over IMVO en specifieke informatie over verantwoord ondernemen in de Golfstaten.

Het naleven van deze OESO-richtlijnen is een van de voorwaarden om deel te kunnen nemen aan deze missie.