22 november Kennis en Technologie Innovatiemissie Japan: AI & Robotisering in open teelt en glastuinbouw

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

 • Datum -
 • Locatie Online

Bent u actief op het snijvlak van land- en tuinbouw & sleuteltechnologieën? Heeft u interesse om samen met Japanse partners aan innovatie (R&D) te werken, of wilt u zich laten inspireren door Japanse bedrijven? Ga dan mee met de kennis- en technologie innovatiemissie van 22 tot 26 november 2021.

Japan virtuele missie

ublieke en private samenwerking met Japanse kennisinstellingen en hightech bedrijven staat centraal bij deze verkennende agri-food innovatiemissie.

Doelen missie

Specifieke doelen van deze missie zijn:

 • Inzicht krijgen in de Japanse ontwikkelingen en uitdagingen rondom Artificial Intelligence (AI) en robotisering in de land- en tuinbouw.
 • Inzicht in de Japanse innovatieagenda en de wijze waarop de Japanse land- en tuinbouw een antwoord probeert te vinden op uitdagingen als vergrijzing, arbeidstekorten en klimaatverandering.
 • Inzicht in de manier waarop modernisering en verduurzaming kan worden gerealiseerd door de inzet van kunstmatige intelligentie en robots.
 • Verkennen van trends, financieringsmogelijkheden en consortiumvorming voor samenwerking op onderzoek en ontwikkeling tussen kennisinstellingen en bedrijven. Het doel hiervan is (gezamenlijk) nieuwe kennis en technologie ontwikkelen, innovatie versnellen en financiering vinden, of inspiratie opdoen voor nieuwe innovatietrajecten.
 • Nederlandse innovatieve kennis en technologie koppelen aan Japanse partners en de toepasbaarheid in Japanse omstandigheden testen.

Waarom samenwerken met Japan?

Nederland wil niet alleen een prominente exporteur zijn van duurzaam geproduceerde agrofood-producten, maar ook van kennis, kunde en technologie voor het helpen realiseren van een duurzaam voedselsysteem wereldwijd. Deze positie en het Nederlands verdienvermogen worden versterkt door te investeren in innovaties en samen te werken op onderzoek en ontwikkeling met internationale partners.

Lees meer over samenwerking met Japan

Voor wie?

Bent u een ondernemer, technologieprovider of als onderzoeker verbonden aan een kennisinstelling? En bent u actief op een van onderstaande thema's met focus op de primaire sector? Dan is deze missie mogelijk interessant voor u.

 • robotisering en automatisering
 • intelligente camerasystemen
 • sensorontwikkeling
 • digitalisering en kunstmatige intelligentie
 • autonome systemen (bijvoorbeeld zelfrijdende voertuigen)

Definitieve deelname hangt af van het aantal beschikbare plekken. Ook kijken wij hoe goed uw technologie binnen de scope en het doel van de missie past. Bij voorkeur proberen we bedrijven rondom een aantal gemeenschappelijke thema's te formeren.

Conceptprogramma

Het missieprogramma is nog in ontwikkeling. We proberen de specifieke wensen van de deelnemers zoveel mogelijk mee te nemen bij het bepalen van het definitieve programma.
Bekijk het conceptprogramma

Kosten

De kosten voor deelname aan de innovatiemissie zijn € 250 per persoon. Hierbij is inbegrepen: deelname aan het collectief programma, transfers van en naar programmaonderdelen, lunch en diners als dit is vermeld in het programma. Deelname is exclusief: reis- en verblijfskosten, alle individuele kosten en mogelijke kosten voor de matchmaking.

Aanmelden

Helaas is het niet meer mogelijk om u aan te melden voor deze innovatiemissie.

Het is de bedoeling om een fysieke missie naar Japan te organiseren. Uiteraard hangt dit, vanwege Covid-19, af van de mogelijkheden om naar Japan te reizen. Als een fysieke missie niet mogelijk is, stellen we de missie uit naar 2022.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

De Nederlandse overheid hecht belang aan maatschappelijk verantwoord ondernemen en onderschrijft de OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen. Hierin zijn de MVO-normen voor internationaal actieve ondernemers vastgelegd. Het naleven van deze OESO-richtlijnen is een van de voorwaarden om deel te kunnen nemen aan deze missie. Om te kunnen beoordelen of uw bedrijf of organisatie voldoet aan deze voorwaarden vragen wij u om na aanmelding een MVO-zelfscan in te vullen.

Meer weten?

Heeft u vragen over de innovatiemissie? Neem dan contact met ons op.