20 mei Webinar "Tot op de bodem - Een verdienmodel voor CO2-vastlegging in de bodem?"

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Digitaal

Voertaal: Nederlands

Een gezonde bodem is van levensbelang voor een toekomstbestendige landbouw. Duurzaam beheerde landbouwbodems zijn weerbaarder voor klimaatverandering, vruchtbaarder en kunnen bovendien CO2 vastleggen. De aandacht voor gezonde landbouwbodems en CO2-vastlegging neemt ook in België en Nederland toe. Maar wat is nodig om tot een beter verdienmodel voor duurzaam bodembeheer te komen? De Nederlandse ambassade in België organiseert op donderdag 20 mei een digitale bijeenkomst om dit tot op de bodem uit te zoeken.   

Bekijk hier de aankondigingsvideo:

Webinar koolstofopslag in de bodem

Tijdens het webinar wordt ingegaan op de laatste onderzoeken, ervaringen en best practices op het gebied van bodem en CO2-vastlegging in België en Nederland. Het programma is toegankelijk voor bedrijven, landbouworganisaties, boeren, onderzoekers, beleidsmakers en andere geïnteresseerden die meer willen weten over de kansen om te verdienen aan duurzaam bodembeheer.

PROGRAMMA

10:00-10.15                    Welkom door moderator Griet Lemaire, Directeur VILT

                                            • Openingswoord door Ambassadeur P.J. Kleiweg

                                            •  Openingspitch door professor Johan Bouma, emeritus hoogleraar                                                          Bodemkunde Wageningen en lid Mission Board Soil Health and Food

                                            •  Virtueel bezoek ‘koolstofboer’ in Zeeland

10:15-10.35                   Deel I onderzoek: Bodem en koolstofvastlegging

                                            •  Janjo de Haan – Wageningen University & Research

                                            •  Greet Ruysschaert – Instituut voor Landbouw-, Visserij en                                                                            Voedingsonderzoek

10:35-11:10                    Deel II initiatieven: Carbon Farming

                                            •  Marjon Krol – Interreg Carbon Farming, Windpark Krammer

                                            •  Chuck de Liedekerke – Soil Capital

                                            •  Cees van den Bos – Rabobank

11:10-11:40                   Paneldiscussie met sprekers

11:40-11:45                   Conclusies en afsluiting

                                             Slotwoord door Landbouwraad Carla Boonstra


Aanmelden kan tot en met dinsdag 18 mei.
Aanmeldingsformulier 

2 Handen met compost erin