01 juli Innovatiesamenwerking Japan op terrein van robotisering en digitalisering in glastuinbouw en open teelt

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata
-
Webinar

De Ambassade in Tokio en RVO organiseren op woensdag 1 juli een webinar om de plannen voor een agri-food & tuinbouw innovatiemissie naar Japan te presenteren. Focus van deze missie ligt op kennisontwikkeling rond digitalisering, specifiek gericht op robotisering in de glastuinbouw en open teelten. Doel is om nieuwe innovatie-samenwerkingen te verkennen en contacten op te bouwen met de relevante stakeholders in Japan. De missie is bedoeld voor kennisinstellingen en ondernemers in land- en tuinbouw, evenals ondernemers in de hightech (HTSM) industrie met interesse in agri-food toepassingen.

Doel webinar

Kansen te verkennen in research en innovatie op het gebied van digitalisering in de glastuinbouw en open teelt. Hierbij valt te denken aan ontwikkeling van nieuwe robottoepassingen, met gebruik van innovatieve sensoren, kunstmatige intelligentie en grippers of snijders en aan slimme toepassingsmogelijkheden van big data. Vanuit Japan is er eveneens grote behoefte aan de in Nederland aanwezig domeinkennis in zowel glastuinbouw als open teelten. Vertical farming, robotisering, phenotypering, digitalisering, zijn mogelijke onderwerpen op de gezamenlijke innovatie-agenda. De uitkomst moet uitmonden in een innovatiemissie aan het eind2020/begin 2021.

Verdere achtergrond vindt u in dit korte document.

Voor meer informatie w.o. het programma en aanmelding, klikhier