Nieuwe Regelhulp Internationale Financiering

Bent u ondernemer en op zoek naar financiering voor import, export of buitenlandse investeringen? Of zoekt u een exportkredietverzekering? Met onze nieuwe tool zien u en uw financieel adviseur in maximaal 5 minuten of een aanvraag voor uw financiering of exportverzekering haalbaar is.

Online tool voor Ondernemers

Deze ‘Regelhulp financiering en verzekeringen voor internationaal ondernemen’, is een interactieve, online tool, bedoeld voor ondernemers met plannen om te gaan importeren, exporteren, investeren of uit te breiden in het buitenland. De tool bestaat uit ongeveer 8 vragen.

Financiering voor internationaal ondernemen

Het is vaak lastig om aan financiering te komen voor buitenlandse activiteiten, zeker voor ondernemen in ontwikkelingslanden en opkomende markten. De Rijksoverheid stimuleert internationale ambities omdat het Nederland economisch sterker maakt en doordat daarmee ook  de lokale economie groeit. Zo worden landen minder afhankelijk van ontwikkelingsgeld.

Doe nu de check!

Heeft u plannen om te gaan exporteren, investeren of uitbreiden in het buitenland? Of zoekt u een exportkredietverzekering? Het Dutch Good Growth Fund (DGGF) steunt Nederlandse ondernemers hierbij, met financiering en exportkredietverzekeringen. Check nu of uw plannen in aanmerking komen voor financiering door de Nederlandse overheid.